Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Planlægnings- og Koordinationsbefalingsmand til Selektionssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Planlægnings- og Koordinationsbefalingsmand til Selektionssektionen på Holmen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du mod på et spændende og krævende job, der stiller store krav til dit overblik og din evne til at skabe struktur?

Hos os vil du få et afgørende ansvar for den overordnede afprøvning til alle Forsvarets uddannelser.
Om os
Selektionssektionen/Værnepligt- og Rekrutteringsafdelingen er en del af Rekrutteringsdivisionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Selektionssektionen foretager test og assessment af ansøgere til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser og militære stillinger.

I sektionen er vi ca. 30 medarbejdere fordelt på fire elementer:
Element for militære udvælgelsesledere, Element for psykologer, Element for sundhedsfaglige og Element for planlægning og udvikling.

Alle fire Elementer indgår i den samlede udvælgelsesproces. Sektionen arbejder tæt sammen med enheder og skoler under Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Planlægnings- og udviklingselementet består af en elementleder, to befalingsmænd, en overassistent og en stabshjælper.

Som planlgnings- og koordinabsbefalingsmand er du ansvarlig for sektionens daglige drift, herunder:
- Planlægning af sektionens samlede opgave- og afprøvningsforløb.
- Holdstyring og koordinering af afprøvningshold.
- Fordeling af psykologer/prøveledere i forbindelse med afprøvning.
- Styring og koordinering af talentafprøvningsprogrammer og eksterne kunder.
- Besvarelse af borgerhenvendelser vedr. Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser.
- Besvarelse af telefoniske henvendelser fra Forsvarets myndigheder og enkeltpersoner.
- Sagsbehandling af akt- og indsigtsager – herunder GDPR.
- Rapportering til foresat myndighed ved anvendelse af Business Intelligence.

Du vil opleve, at der vil være overlap med opgaver der varetages af den anden seniorsergent i sektionen. Dennes hovedfokus er optimering af processer og udvikling af sektionens værktøjer, primært inden for det digitale område.
Om dig
Du har en baggrund som mellemleder i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Vi ser gerne, at du er seniorsergent, men hvis du er erfaren oversergent, er der mulighed for enten at blive udnævnt i stillingen eller at blive ansat i højere funktion med henblik på senere udnævnelse afhængigt af gældende bestemmelser for udnævnelse til niveauet.

Det er en fordel at du har bred erfaring fra dit værn samt forståelse af de øvrige værn.

Erfaring med stabs- eller skoletjeneste, evt. på styrelsesniveau er ønskeligt.

Som person har/er du:
- Struktureret
- Stort overblik
- God til Microsoft Excel
- Digitalt mindset og gerne kendskab til Forsvarets administrative systemer.

Vi tilbyder:
Et spændende og indflydelsesrigt arbejdsmiljø som giver dig et stort ansvar. Du får muligheden sætte dit præg på at skabe de bedst mulige processer. Du lander på en dynamisk arbejdsplads med store fagligt forskellige, dedikerede kolleger, som vægter det kollegiale og sociale fællesskab med plads til sjov i hverdagen, og hvor alle bidrager til at skabe en rar og inkluderende atmosfære på arbejdspladsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op både civilt og militært.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Holmen i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Elementleder for Planlægnings- og Udviklingselementet, kaptajn Tor Jønsson på telefon 72 81 92 31 eller 32 66 50 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 12. december 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent