Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for garnisonsstøtteelementet i Aarhus garnison (nyoprettet stilling)


Chef for garnisonsstøtteelementet i Aarhus garnison (nyoprettet stilling)

Er du kaptajn, og vil du gerne udfordre dine kompetencer indenfor styring, planlægning, og situationsbestemt ledelse? Så har Aarhus Garnison en nyoprettet stilling, som chef for garnisonsstøtteelementet.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Garnisonsstøtteelementet er placeret ved Sødalsparken i Brabrand, ved Aarhus, og arbejder direkte under garnisonskommandanten (stabschef Forsvarets Sanitetskommando). Garnisonsstøtteelementet består af tre medarbejdere, chefen og to seniorsergenter.

Sødalsparken huser Forsvarets Sanitetskommando, staben for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, staben for Supply Chain Divisionen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, et stabselement fra Marinehjemmeværnet, et partnerelement fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, et etablissementspartnerelement fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og et bevogtningselement fra Forsvarets Sanitetskommando.
På Sylbækvej i Åbyhøj ligger Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, herudover har Hjemmeværnet mf. en række militære installationer i garnisonens nærområde.

Garnisonens samarbejdspartnere omfatter lokale Hær- og Marinehjemmeværnsenheder, Aarhus Kommune, Veteranhjem Midtjylland, Østjyllands Politi, De Samvirkende Soldaterforeninger i Aarhus, samt lokale foreninger, fonde og museer med en tilknytning til Forsvaret.
Om stillingen
Der er tale om et nyoprettet støtteelement, hvor du vil få stor indflydelse på udviklingen af støtteelementets egne procedurer, målsætninger, evalueringer mm.
Som garnisonskommandantens primære sagsbehandler af området, skal du udarbejde beslutningsforslag, styre og koordinere opgaveløsningerne og udføre kontrol. Ved særlige lejligheder vil du skulle optræde som garnisonskommandantens stedfortræder.

Du bliver ansvarlig for at planlægge og afholde garnisonsudvalgsmøder for alle myndigheder og personaleforeningen i garnisonen, samt møder i de fire tilknyttede underudvalg for hhv. sikkerhed, arbejdsmiljø, kantinedrift og idrætsvirksomhed. Du skal tillige være ansvarlig for koordinationen af det samlede arbejdsmiljø ved Aarhus garnison, samt bidrage som arbejdsmiljøinstruktør i relevante uddannelses- og kursusforløb.

Du bliver ansvarlig for al sagsbehandling, koordination og prioritering af etablissementsbehov fra alle myndigheder ved garnison Aarhus, herunder håndteringen af alle vedligeholdelsesopgaver under 100.000 kr., forslag og prioritering af bygge- og renoveringsprojekter, godkendelse af lokale driftsplaner, samt koordineringen af kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering. Herudover skal du koordinere anvendelse af midler til den militære sikkerhed i Aarhus garnison med de to sikkerhedsofficerer fra Forsvarets Sanitetskommando.

Du skal være den koordinerende sikkerhedsofficer for Aarhus garnison, herunder skal du varetage formandskabet for garnisonens koordinerende udvalg for den militære sikkerhed. Du får ansvaret for den samlede militære sikkerhed i Aarhus garnison, herunder udarbejdelse af bevogtningsplaner, i samarbejde med hærhjemmeværnsenheder, og forvaltning af klassificerede signalmidler, klassificerede møderum mm.
Du får det overordnede ansvar for bevogtningselementets opgaveanvisninger, der styres af deres egen leder. Ansvaret vil omfatte udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, instrukser, tjeklister, ordrer mm, til bevogtningselementet.

Du bliver ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle ceremonielle begivenheder i Aarhus Garnison, der omfatter Kongehusets ophold i Aarhus, fejring af flagdagen, kranselægninger ved mindesmærker, flådebesøg, receptioner mm. Du varetager tillige kontakten til alle lokale samarbejdspartnere i relation til garnisonskommandantens ceremonielle pligter mm.

Du forestår pressekontakten og nyhedsformidlingen i relation til Aarhus garnison i samarbejder med presseofficeren og kommunikationsmedarbejderen i Forsvarets Sanitetskommando, derudover er du ansvarlig for vedligeholdelsen af garnisons to hjemmesider på hhv. internettet og intranettet.
Om dig
Det er en forudsætning, at du har gennemført Videreuddannelsestrin I for ledere.

Vi søger en erfaren, selvstændig, helhedsorienteret og engageret kollega, der evner at arbejde på tværs af alle niveauer. Du har interesse for planlægning, koordination og kommunikation. Du er god til at analysere med sans for detaljerne, du kan træffe hurtige beslutninger, og du kan være handlekraftig. Du trives med at være en nøgleperson, i centrum af garnisonens begivenheder. Du må gerne have tidligere stabserfaring med sagsbehandling og analysearbejder.
Du handler selvstændigt, når du på vegne af garnisonskommandanten, leder møder og projekter.

Vi vil bestræbe os på at skabe gunstige vilkår for kompetenceudvikling.

Har du de rette kompetencer, kan stilling besættes på et M322 niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte major Christian Mariegaard på telefon 72 81 82 70.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den den 9. januar 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.01.2022

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent