Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til våbensektionen i Kapacitetsansvarlig Land


Sagsbehandler til våbensektionen i Kapacitetsansvarlig Land

Hvis du har en interesse for håndvåben, primært geværfamilien med tilbehør samt granatkastere, så kan denne stilling som sagsbehandler i Våbensektionen give dig en udviklende og spændende hverdag.
Om os
Våbensektionen er placeret i Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel.

Stillingen indgår i en sektion bestående af en chef, fem civile stillinger (fortrinsvis ingeniører) og fire militære stillinger (seniorsergenter). De civile medarbejdere virker her som systemansvarlige på sektionens forskellige kapaciteter (håndvåben, skydebanemateriel, køretøjsintegrerede våbensystemer og det nye panserværnsmissilsystem mv.), mens de militære ansatte er driftsansvarlige for samme kapaciteter.

Da vi har en stor berøringsflade med brugerne/interessenter/samarbejdspartnere i og udenfor KALA er dagligdagen generelt meget dynamisk. I rammen af FMI opgaveløsning er vores opgave at bidrage til, at Forsvarets enheder kan løse deres operative opgaver. Derfor har vi et stort fokus på at levere den bedst mulige service til brugerne og understøtte driften af sektionens mange forskellige kapaciteter (våben og systemer). Omgangstonen er uformel og bygger på en høj faglighed.

Vi prioriterer at motivere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling, personlig udvikling, interessante opgaver og stor frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Dit primære sagsområde vil være at varetage driften af Forsvarets nuværende geværfamilie (Gevær M/10 fra Colt Canada) og tilbehør. Samtidig er ansvaret for driften af Forsvarets 40 mm granatkaster ligeledes placeret i stillingen. Du vil desuden kunne få ansvaret for driften for andre våbensystemer, alternativ støtte en af dine kollegaer ved behov.

I det daglige er det dig, der koordinerer driften af ”dine” våbensystemer. En vigtig opgave i forhold til driftsunderstøttelsen er at bidrage til våbensystemernes udvikling, herunder en løbende driftsoptimering. Løsningen af driftsopgaverne vil naturligvis foregå i koordination med den systemansvarlige.

I samarbejde med sektionens systemansvarlige vil du indgå i kommende anskaffelses-projekter indenfor dit område. Dermed vil du få mulighed for at påvirke Forsvarets udvikling indenfor håndvåbenområdet. Eksempelvis skal sektionen indenfor en årrække forventelig igangsætte processen med at anskaffe et nyt standardgevær til Forsvaret.
Om dig
Vi forventer, at du er seniorsergent eller oversergent med potentiale for udnævnelse.

Vi forventer, at du har en stor interesse for de våbentekniske aspekter og har lyst til at blive endnu dygtigere på området.

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i DeMars.

Du kan arbejde selvstændigt og formår at holde fremdrift i dine arbejdsopgaver.

Vi ser gerne, at du er uddannet skydelærer og evt. faglærer udvidet skydeteknik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Peter Rasmussen på FMI-LA-CHWVB@MIL.DK eller på tlf. 29 16 83 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoens underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.01.2022

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent