Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagt- og efterretningsbefalingsmand til Staben ved Gardehusarregimentet (genopslag)


Vagt- og efterretningsbefalingsmand til Staben ved Gardehusarregimentet

Har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og være med til styrke og udvikle sikkerhedsmiljøet på Gardehusarkasernen (GHK)?
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, V Uddannelsesbataljon, som uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Stillingen som vagt- og efterretningsbefalingsmand er placeret i staben ved Gardehusarregimentet, som består af 46 fastansatte. Derudover kan staben støttes af op til 22 reservister.

Vi støtter med personaleadministration og -forvaltning, presse- og informationstjeneste, sikkerhedstjeneste, uddannelsesmateriel, arbejdsmiljø, og idræt.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt.

Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening

Tjeneste i staben giver gode muligheder for at videreuddanne sig, f.eks MAU, ligesom at du vil få en stabil hverdag med gode muligheder for at få arbejde og privatliv til at passe sammen.
Om stillingen
Vagt- og efterretningsbefalingsmanden er direkte underlagt stabschefen, men refererer i dagligdagen til sikkerheds- og efterretningsofficeren (SIKOF).

Dine primære opgaver bliver at sørge for, at vagttjenesten på garnisonen fungerer og lever op til gældende krav samt støtte SIKOF med efterretningsprodukter. Derudover at fungere som formand for regimentets idrætsudvalg.

Du skal som vagt- og efterretningsbefalingsmand bl.a. sørge for at:

• Læse daglige vagtrapporter for at opbygge en robust sikkerhedsmæssig forståelse af hele GHR område samt handle på uregelmæssigheder, der kræver handling og evt. koordination med SIKOF, Slagelse politi eller FE.
• Deltage i møder der vedrører sikkerhed og trusselsniveauer på garnisonen og i hæren generelt. Med henblik på i samarbejde med SIKOF konstant at udvikle og styrke sikkerhedsmiljøet på GHK i forhold til aktuelle og kommende trusler.
• Inspicere vagten dagligt og tilsikre, at faciliteter, arbejdsforhold og udstyr i vagten lever op til gældende sikkerhedsstandarder og svarer til aktuelle trusler samt føre opgaver og informationer i vagtkommandørens kalender.
• Fungere som assisterende SIKOF i ST / GHR og udvikle, opdatere og rette vagtbestemmelser i samarbejde med denne samt støtte SIKOF med informationskampanger i forhold til sikkerhed.
• Oprette/nedlægge koder til adgangskontrol og alarmsystem på garnisonen samt gennemføre vagtuddannelse for alt vagtgående personel.
• Udarbejde efterretningsprodukter som f.eks. materielkending og Intelligence Collection Plan (ICP)
• Oprette fejlmeddelelser angående vagten via Serviceportalen på internettet samt koordinere reparationer på alarmsystemet med MP Holmen, civile teknikker og brugerne.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Som person er du imødekommende, ansvarsbevidst, udadvendt og har masser af gåpåmod.

Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation og du har udpræget helhedssyn samt blik for såvel regimentets, som den enkelte soldats rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Kim Galsgaard-Olsen på telefon 30 36 50 35 eller mail GHR-STCH@MIL.DK.

Alternativt kan seniorsergent Michael Bech Skovgaard kontaktes på telefon 40 21 80 29 eller mail GHR-S2-01@MIL.DK eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-S1-11A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 12. december 2021 og samtaler forventes afholdt uge 50. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent