Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Administrationsbefalingsmand til adjudantursektionen Stab 1. Brigade


Administrationsbefalingsmand til adjudantursektionen Stab 1. Brigade

Trives du med at løse opgaver, som støtter chefen for 1. Brigade, stabschefen og staben samt underlagte enheder?
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro, hvor de vigtigste opgaver er at opstille, uddanne og støtte brigadens ni dispositionsenheder, samt opretholde brigadeniveauets operative kompetencer. Dispositionsenhederne uddanner blandt andet bidrag til internationale missioner og beredskabsenheder.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor Hærens fokus vil være på brigaden som ramme. Du vil også få et indgående kendskab til vilkårene for underliggende bataljoner, og du vil samarbejde direkte med sideordnede og foresatte myndigheder; du vil dermed få en god helhedsforståelse. Du skal i høj grad forvente at løse driftsopgaver og bidrage til enkeltopgaver, hvor dine analytiske anlæg bliver bragt i spil og udviklet.

Omgangstonen er uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde. Du vil helt naturligt blive stillet krav og møde forventningen om, at du er indstillet på at levere en kvalitativ opgaveløsning. Samtidig vægter vi den personlige udvikling, og der er gode vilkår for kompetenceudvikling.

Brigadens opgaver medfører perioder med øvelsesaktiviteter i ind- og udland – men også på længere perioder i garnisonen, hvor vi er indstillet på fleksible vilkår i form af eksempelvis hjemmearbejdsdage.
Om stillingen
Adjudantursektionen (G1) i brigadestaben består organisatorisk af tre faste medarbejdere, samt en stabshjælper fra stabskompagniet Føringsstøttebataljonen. Som administrationsbefalingsmand i G1, skal du have fokus på en bred vifte af opgaver.

Du støtter og refererer direkte til stabschefen på områder vedrørende bl.a. arbejdsmiljø, herunder APV, sekretær i Brigadestabens samarbejdsudvalg, støtte til håndtering af work-zone samt håndtering af projektrelaterede opgaver.

Du varetager sagsbehandling på områder som eksempelvis ledelsesevaluering og kompetenceudvikling, og udarbejder udkast til direktiver, bestemmelser og procedurer.

En af dine primære opgaver er at varetage 1. Brigades sekretariatsvirksomhed, herunder:
- Registrering og fordeling af indkomne skrivelser i myndighedspostkassen.
- Støtte med fremsendelse af skrivelser i WorkZone.
- Uddannelse af brigadestaben i WorkZone.
- Kontrol af og vejledning af underlagte enheder i ft. WorkZone.

En anden fast opgave er den selvstændige varetagelse af opgaver i relation til brigadens aktiviteter, herunder:
- Registrere og følge op på deltagelse af danske såvel som udenlandske enheder.
- Deltage i rekognoscering forud for øvelser.
- Koordinere vedrørende bestilling af faciliteter, eksempelvis indkvartering, lokaler og bespisning.
- Befale til og indsætte evt. underlagt personel.
- Håndtere særlige hændelser.
- Støtte personel eller enheder, der har behov for lægehjælp, transport mm.

Bidrager til samt deltager i aktiviteter mhp. opretholdelse af stabens daglige drift, herunder deltager i besøg og håndterer besøg og ceremonielle forhold.

Deltager i mødevirksomhed ved myndigheder og enheder på vegne af G1.

Støtter ACOS G1 ved forespørgsler om aktindsigt samt indkomne opgaver.

Alle opgaver løses i et tæt samarbejde med stabens øvrige sektioner, brigadens enheder, sideordnede myndigheder, Hærkommandoen m.fl.

Ved en aktivering eller deployering af 1. Brigade støtter administrationsbefalingsmanden G7 samt DCOM (rear) i national ramme, herunder koordination med brigaden under iagttagelse af de etablerede kommandoveje. Der er således tale om en funktion, der forbliver i garnison ved 1. Brigades evt. indsættelse.
Om dig
Du er seniorsergent eller har kvalifikationerne til at kunne udnævnes til seniorsergent. Du har erfaring med- eller interesse inden for personelområdet. Du har tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab og har et godt kendskab til stabsprocedurer samt kendskab til administrative værktøjer. Herunder særligt Workzone, hvor du er superbruger.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der kan være korte tidsfrister. Du trives med nye opgaver også selvom der ikke er et fyldestgørende direktiv, eller at du ikke tidligere har arbejdet med området.

Du har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Såfremt der er behov for at træde i karakter og pege på behov for forbedringer viger du ikke, men fremlægger gerne dine synspunkter og betragtninger.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Dit netværk er stort og du er god til at gøre brug af det.

Samarbejde, selvstændighed, initiativ og ønsket om at yde en god service er kardinalpunkter for dig. Du har en god fornemmelse for diskretion, hvor dette er nødvendigt.

Du ser dig selv være i stillingen i en længere årerække for herved at kunne støtte staben bedst muligt ved at være en af de gennemgående nøglespillere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Mette Matthiesen på telefon 72 82 30 10 eller 20 80 75 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent