Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand ved stab 2. Brigade


Operationsbefalingsmand ved stab 2. Brigade

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver med et operativt fokus, så har vi jobbet til dig som seniorsergent og operationsbefalingsmand i Operationssektionen (G3) ved stab 2. Brigade.
Om os
Om brigaden
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Brigaden er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.

Om Operationssektionen (G3)
Operationssektionens fastansatte består af en sektionschef (major), et antal kaptajner, en seniorsergent mf. Dertil kommer et antal stillinger i reservestrukturen.

Operationssektionens opgaver falder hovedsageligt inden for fire områder; koordinations og uddannelsesopgaver i relation til den generelle uddannelse af brigadens enheder, opstilling og uddannelse af styrkebidrag til INTOPS, støtte til nationale opgaver, samt føring af brigadens enheder fra operationscenteret.

I relation til brigadens enheder planlægger og gennemfører sektionen feltøvelser i ind- og udland, skydeperioder, stabs- og signaløvelser samt studieperioder.

INTOPS opgaverne går fra den indledningsvise koordination i forhold til opstilling af styrkebidrag til planlægning, udarbejdelse af direktiver og befalinger, gennemførelse af uddannelse og certificering samt løbende justering af uddannelsen, herunder gennemføres besøg ved de udsendte styrkebidrag, hvor der er en løbende koordination med øvrige myndigheder og styrelser.

I forhold til nationale opgaver koordinerer sektionen bl.a. uddannelse og indsættelse til støtte for politiet.

Slutteligt skal sektionen kunne opstille et operationscenter til at føre brigadens enheder, fx ved indsættelse i nationale forsvarsopgaver.

Øvrige forhold
2. Brigade bidrager med enkeltpersoner til opgaver, hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives personel til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal ligeledes forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.
Om stillingen
Operationssektionen har en bred portefølje af opgaver, og du vil blandt andet få selvstændige planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver.

I forhold til uddannelses- og kursusvirksomhed vil du kunne få opgaver til støtte for brigadens enheder.

Du vil ligeledes kunne få en rolle i et eller flere af brigadens Mission Planning Teams og herigennem støtte uddannelsen af enheder til internationale operationer.

I det daglige vil du få en central rolle i koordination af indsættelse af enheder i nationale opgaver, herunder til støtte for politiet.

Når brigaden er indsat i operationer eller på øvelser, vil du virke som operationsbefalingsmand i brigadens operationscenter.

Der er således rig mulighed for, at du kan styrke din operative profil samt virke som sagsbehandler. Stillingen giver gode udviklingsmuligheder for efterfølgende tjeneste i operative stillinger på bataljonsniveau eller stabstjeneste på højere niveauer.

Herved kan vi tilbyde ansøgeren et udviklende tjenesteforløb, der tilpasses den enkeltes personlige ambitioner og målsætning. Slutteligt giver stillingen stabilitet i forhold til planlægning, da store dele af brigadens aktiviteter ofte er planlagt god tid, hvilket giver gode muligheder for en balance mellem arbejds- og privatliv.

Du får fast tjenestested i Slagelse, og i perioder vil der være mulighed for hjemmearbejde.
Om dig
Du er seniorsergent fra Hæren, eller du er erfaren oversergent og klar til udnævnelse. Det er ligeledes ønskeligt, at du har fungeret på bataljonsniveau ved kamptropperne, i andre højere stabe eller på distriktsniveau i Hjemmeværnet.

Du er fagligt velfunderet, og du tager initiativ og ansvar for de opgaver du løser. Du har gode samarbejdsevner, og du trives med at løse selvstændige opgaver med stor frihed til opgaveløsningen.

Derudover har du har erfaring fra en eller flere udsendelser eller udstationeringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationssektionen, major Nicolai Martinu, tlf. 25 55 60 31 eller mail. 2bde-g3-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent