Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Teamleder til Team International Jura i Forsvarsministeriet


Teamleder til Team International Jura i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet søger en engageret og fagligt stærk teamleder til Team International Jura, der indgår i departementets nyoprettede Juridiske Center. Som teamleder bliver du faglig leder af teamet og dets medarbejdere.
Om os
Juridisk Center er en nyoprettet enhed, der samler departementets juridiske funktioner. Centeret har ca. 25 medarbejdere, som er fordelt på fire teams: Rådgivning, International Jura, HR-Jura og Lovgivning.
Gennem juridisk rådgivning og støtte medvirker centret til at sikre, at Forsvarsministeriet handler inden for de gældende juridiske rammer. Centeret udvikler endvidere de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende. Centeret repræsenterer og varetager herudover Forsvarsministeriets interesser i retssager og internationale forsvarsjuridiske forhold samt i HR-juridiske spørgsmål.
Team International Jura er ansvarlig for folkeret relateret til Forsvarsministeriets ressortområde, herunder humanitær folkeret, menneskerettigheder samt regler for magtanvendelsen i militære operationer. Teamet yder juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsforslag til internationale militære operationer og internationale aftaler, herunder statusaftaler og traktater. Teamet er endvidere ansvarlig for retssager anlagt mod Forsvarsministeriet, der omhandler danske styrkers ansvar i militære operationer, og yder generel rådgivning og sparring på internationale og juridiske spørgsmål internt i departementet og i samspil med Forsvaret og øvrige styrelser på ministerområdet.
Jobbet indebærer selvstændig sagsbehandling, ministerbetjening, herunder orienteringer til ministeren, forberedelse af ministermøder, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og pressehenvendelser.
Om stillingen
Som teamleder for Team International Jura vil du blive fagligt ansvarlig for en dynamisk enhed, der er præget af et højt fagligt niveau, politisk bevågenhed, engagement og en uformel omgangstone. Du refererer til en af centerledelsens kontorchefer, der også har personaleansvaret for teamets medarbejdere.
Teamlederen forventes at skulle:
- Være ansvarlig for fordeling, prioritering og tilrettelæggelse af teamets arbejdsopgaver i samråd med kontorchefen.
- Udvikle teamets opgavevaretagelse og samarbejde bredt på ministerområdet.
- Være sparringspartner for teamets medarbejdere og bidrage til videndeling.
- Varetage selvstændig sagsbehandling og opgaver i øvrigt.

Der må påregnes at være nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen, herunder til områder, hvor danske soldater er indsat i internationale operationer. Ligeledes stiller opgaveløsningen krav til fleksibilitet.
Om dig
Du skal have bestået den juridiske kandidateksamen. Vi forestiller os endvidere, at du har erfaring fra centraladministrationen. Det vil være en stor fordel, men er ikke et krav, hvis du har kendskab til Forsvaret og internationale operationer.

I stillingen lægges der vægt på, at du:
- fungerer godt under pres og medvirker til at sikre kvalitet i opgaveløsningen,
- har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner,
- er kvalitetsbevidst og arbejder systematisk, grundigt og effektivt,
- er empatisk, åben, udadvendt og bidrager til et godt internt og eksternt arbejdsmiljø,
- har gode samarbejdsevner,
- evner at koordinere kontorets interne og eksterne rettidige besvarelser og oplæg til stillede opgaver,
- udviser god handle- og dømmekraft, herunder er i stand til at udvise den fornødne diskretion i relation til kontorets sager, og
- er fleksibel og kan træde til, hvor og når der er behov.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent efter den gældende AC-overenskomst. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed at forhandle et tillæg. Som ansat i Forsvarsministeriet skal du kunne sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Vil du vide mere om løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Ava Leonora Berg på telefon 32665136.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Christian Karstensen på tlf. 61 87 14 53. Du kan søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er onsdag den 5. december 2021.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent