Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Arbejdsmiljøinspektør til Ledelsessekretariat i Forsvaret


Arbejdsmiljøinspektør til Ledelsessekretariat i Forsvaret

Brænder du for at arbejde med arbejdsmiljø på strategisk og organisatorisk niveau?
Har du erfaring med arbejdsmiljø i store organisationer, og trives du i en mangfoldig virksomhed med et bredt opgavespænd?
Så kan det være dig der sætter retningen for arbejdsmiljøet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Arbejdsmiljøinspektøren er organisatorisk placeret i ledelsessekretariatet i Ejendomsstyrelsen. Ledelsessekretariatet leverer den direkte ledelsesstøtte til den øverste ledelse bestående af direktøren og stabschefen for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. Vi er en dynamisk afdeling med 18 medarbejdere, fordelt på tre teams.
Arbejdsmiljøet hos os er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne. Gode kollegaer, højt humør og samarbejde er centrale elementer i hverdagen og er byggestenene til at vi får tingene til at fungere.

Som en del af støtten til den øverste ledelse har alle medarbejdere i Ledelsessekretariatet en direkte berøring med store dele af Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, Forsvaret bredt, Forsvarsministeriets departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som arbejdsmiljøinspektør vil du, i samarbejde med den øverste ledelse, være ansvarlig for styrelsens myndighedsudøvelse indenfor arbejdsmiljø. Du vil få en central rolle inden for alle områder af arbejdsmiljølovgivningen, både på det fysiske- og det psykiske område.

Der er tale om en spændende stilling, hvor du skal rådgive og vejlede Ejendomsstyrelsens ledelse og arbejdsmiljøorganisationen på strategisk og organisatorisk niveau inden for arbejdsmiljøområdet. Du skal således være i stand til at arbejde strategisk og tænke langsigtet i forhold til planlægning og implementering af og opfølgning på arbejdsmiljøindsatser i Ejendomsstyrelsen.

Du bliver den øverste ledelsesrepræsentant vedrørende arbejdsmiljøforhold og er således ansvarlig for at arbejdet hermed indrettes og drives effektivt samt, at arbejdsmiljølovgivningen efterleves. Som arbejdsmiljøinspektør, støttet af arbejdsmiljøkoordinatorerne og den øvrige arbejdsmiljøorganisation, skal du således understøtte et godt og sikkert arbejdsmiljø i Ejendomsstyrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver er:

• Rådgive og vejlede ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen inden for arbejdsmiljø.
• Analysere og udvikle arbejdsmiljøet på det administrative og det praktiske område i Ejendomsstyrelsen.
• Planlægge, tilrettelægge og gennemføre tilsyn inden for myndighedsområdet.
• Udarbejde direktiver og bestemmelser om arbejdsmiljøforhold.
• Samarbejde med Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø med baggrund i den koncernfælles arbejdsmiljøstrategi.
• Udarbejde og videreudvikle Ejendomsstyrelsens arbejdsmiljøstrategi i samarbejde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen.
• Understøtte arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, herunder udarbejde kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen samt facilitere møder i hovedarbejdsmiljøudvalget i styrelsen.
• Forestå planlægning, gennemførelse og opfølgning på arbejdspladsvurdering- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Aktuelt overtager Ejendomsstyrelsen i foråret 2022 en række opgaver inden for facility management området. Det betyder at op mod 1000 nye medarbejder skal integreres i Ejendomsstyrelsens organisation. Èn af dine opgaver vil blive at facilitere processen på arbejdsmiljøsiden.

Stillingen er med fast tjenested i Hjørring. Henset til at Ejendomsstyrelsens medarbejdere er repræsenteret ved en lang række Etablissementer fordelt i hele landet, må nogen rejseaktivitet forventes.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund, gerne suppleret med en arbejdsmiljøuddannelse, kombineret med relevant erfaring som arbejdsmiljøprofessionel, eksempelvis fra lignende stillinger i en offentlig forvaltning eller større private virksomheder.

Du har gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale. Du har erfaring med at omsætte arbejdsmiljølovgivningen til praktisk anvendelse på arbejdspladserne, i arbejdsmiljøgrupper og i arbejdsmiljøudvalg. Du har flair for at tænke arbejdsmiljøindsatser sammen med øvrige strategiske tiltag i virksomheden.

Som person er du imødekommende, tillidsvækkende og skaber netværk. Du indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Ledelsessekretariatet Visti Salomonsen på telefon: 21 84 88 65 eller e-mail: FES-CHLE@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Stillingerne er til besættelse fra 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er 5. december 2021.
Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent