Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper (lærling) til 3BTN i Skive (Genopslag)


Forsyningshjælper (lærling) til 3BTN i Skive (Genopslag)

Logistiksektionen ved 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon søger en konstabel, der er motiveret for at uddanne sig til forsyningshjælper.

Stillingen giver spændende udfordringer indenfor diverse computerbaserede materielstyringsprogrammer samt fysisk materielhåndtering.

Du vil blive en del af en sektion, med erfarne medarbejdere og særdeles fleksible arbejdstider, samt et godt arbejdsmiljø.
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive Kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni.

Dertil tre S7, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtter i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner.
Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi alle opgaver til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines.
Om stillingen
Som forsyningshjælper ved logistiksektionen (S4) ved 3 BTN, indgår du i en sektion bestående af to FSHJ, to LOGBM og en LOGO.

Opgaverne i sektionen er mange og meget varierede, dog er standard opgaverne fordelt på personel ved S4.

Stillingen har følgende ansvarsområde:
• Indtastning af målebilag.
• Oprettelse af MDG.
• Ajourføring af BTN A-normering.
• Oprettelse af indkøbsrekvisitioner og varemodtagelse.
• Modtagelse og afskrivninger af materiel.
• Opfølgning på ammunitionsbudget.

Ansvarsområder på sigt:
• Ansøgning af indrejsetilladelser og andre vigtige dokumenter ifm deployering gennem lande i Europa samt oversøisk.
• Udfyldning af ADR og IMDG dokumenter.

Kurser vil primært være aktuelt, såfremt du mangler kvalifikationer til at bestride stillingen.

Kurser vil blive planlagt sådan, at du stille og roligt bliver uddannet i funktionen.
Der vil ligeledes være en del du lærer på jobbet, idet der er en del viden og erfaring i sektionen.

Om dig
Det er ikke et krav, at have arbejdet i en forsyningssektion ved en underafdeling.

Det er heller ikke et krav, at have arbejdet i demars. Vi giver dig kvalifikationerne, dog er erfaring med demars og forsyningstjeneste selvfølgelig et plus.

Du må meget gerne være ferm i brug af computer, da vi anvender en del computerprogrammer.

Du skal være indstillet på, at arbejde hårdt, og ofte tænke i alternative løsninger.

Du skal sætte opgaverne højt, og være klar til skæve arbejdstider, ofte med kort varsel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn Klaus Payne på telefon 91 33 50 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent