Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Udadvendt, vedholdende og faglig overværkmester til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Udadvendt, vedholdende og faglig overværkmester til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du mod på udfordringer og personlig udvikling inden for maritim vedligeholdelse? Finder du det spændende at koordinere opgaver, være åben for at søge alternative og fleksible løsninger for at opnå det bedste mulige udbytte? Er du udadvendt og trives med at skabe- og pleje relationer? Hvis du kan sige ja til ovenstående, så er din fremtidige stilling måske ved os i Frederikshavn.
Om os
Planlægningssektion Maritim håndterer den overordnede planlægning af de maritime værksteders vedligeholdelsesopgaver, der kommer fra Søværnets enheder. På baggrund vedligeholdelsesanmodningerne indhenter og koordinerer sektionen nødvendige informationer til udpegning af værkstedet. Centralt for denne proces er, at det er kundens (ex. en fregat) behov, der er i centrum.

Maritim Planlægningssektion har medarbejdere på værkstederne i Korsør, Frederikshavn samt i Aarhus, hvor den centrale ledelse er placeret. Du kommer til at arbejde i et miljø med maritimt fokus, og hvor kollegaerne er både er civile og militære.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som planlægger i Frederikshavn samarbejder du med hele sektionen, på tværs af geografien, men særligt med planlæggerne og værkstedslederne i Frederikshavn.

Søværnets enheder og systemer udgør din primære portefølje, og du og kollegaerne gennemfører løbende koordinering med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Søværnet. Dette stiller store krav til selvstændighed, loyalitet og evne til at kommunikere både internt og eksternt og kræver, at du skal sikre stærke relationer til Søværnets myndigheder og skibe på flådestationen.

Med udgangspunkt i en teknisk og ressourcebevidst dialog med søværnets enheder og de maritime værksteder, skal det sikres, at planen for vedligeholdelse af materiellet gennemføres og følges op.
Planlæggerne bidrager til udviklingen af Forsvarets maritime materielvedligeholdelse, samt til vurdering af behovet for kompetence- og kapacitetsudvikling i planlægningsafdelingen, samt på værkstederne.

Den daglige tjeneste præges af omskiftelighed, koordination, dialog og ”det muliges kunst”. Vi støtter hinanden og har en fælles forståelse for kvaliteten i arbejdet, samt at der er fokus på, at det skal være sjovt at gå på arbejde.
Om dig
Du har en maskin- eller elektroteknisk faguddannelse, suppleret med en uddannelse på niveau 5, f.eks. automationsteknolog, produktionsteknolog eller akademiuddannelse i Innovation, Produkt og Produktion. Har du ikke en akademiuddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre denne inden for en periode på 3-4 år. Det er en fordel, hvis du har erfaring som værksted- eller projektleder, gerne fra Forsvaret, og dermed er bekendt med udfordringerne i værkstedsmiljøet.

Du kan læse teknisk engelsk, har gerne kendskab til Forsvarets materielvedligeholdelse samt SAP PM-modulet.

Som person er du udadvendt og har let ved at skaber relationer. Du kan bevare overblikket over mange og komplekse opgaver, og trives i en hverdag med skiftende opgaver.
Du er struktureret med sans for detaljens betydning. Kommunikationen er klar og tydelig, og du er god til at koordinere mellem flere interessenter, og forretningsorienteret datakontrol er naturligt for dig.

Det foretrækkes, at du har erfaringer indenfor planlægning og tilhørende værktøjer, herunder:
• Vedligeholdelsesstyring, gerne SAP PM - Planlagt vedligehold.
• Planlægning og opfølgning på større materielopdateringer og vedligeholdelsesopgaver.
• IT projektstyring, gerne SAP PS, Microsoft Project eller tilsvarende.
• Sagsbehandling af tekniske systemer.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som overværkmester-2 i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 31.887,93. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos orlogskaptajn Kenneth Søvang på telefon 6150 0118. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 5. december 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

18.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent