Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til Plancentersektionen ved Stabskompagniet/ 1. Brigade


Sektionsfører til Plancentersektionen ved Stabskompagniet/ 1. Brigade

Er du oversergent eller erfaren sergent med lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning og med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.
Stabskompagniet 1. Brigade blev oprettet JAN 2019, men på trods af at være en relativ ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede således tidligere som selvstændig underafdeling under 1. Brigade, men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni /1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre traditionerne og den gamle ånd.
Vi er pt. 45 soldater i Stabskompagniet – 8 i Holstebro og resten i Fredericia. I løbet af 2023 vokser vi yderligere og vil, når vi er fuldtallige, være 70 soldater. Du kan blive en af de heldige.

I stabskompagniet lægger vi vægt på at løse opgaverne ordentligt og til tiden, og samtidig få en god dag ud af det. Det synes vi selv vi lykkes meget godt med. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været her længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø, samt den pragmatiske tilgang til løsningen af vores opgaver, er kendetegnende for vores kompagni.
Om stillingen
Du skal virke som sektionsfører (SF) i plancentersektionen hvor du vil være nærmeste fører for en sergent og tretten konstabler/overkonstabler. Din operative opgave er opstilling af 1. Brigadens plancenter, der består af fem Piranha IV.
I garnisonen vil du indgå i de daglige aktiviteter og derudover vil du kunne skulle støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og føre delingen under uddannelse eller indsættelse. Desuden skal du, som SF i OPS-PLAN delingen, kunne overtage for både SF FRKSN (Fremskudt Kommandostation) og SF OPSC (operationscenter). Du skal ligeledes forvente, i samarbejde med NK/DEL, at forestå planlægningen, formidlingen og kontrollen med udførelsen af vedligeholdelsen inden for delingen.

I kompagniet har vi fokus på soldatens grundlæggende enkeltkæmperfærdigheder og vi bruger en del tid på fag som; SKYT, SKUD, TSE, FØHJ m.m. Dette gælder for alle soldater i kompagniet uanset funktion. I den henseende skal du også forvente, at forestå uddannelse (UDD) og vedligeholdende UDD, sammen med de øvrige bafalingsmænd.

Du skal forvente at være væk fra garnisonen ca. 5-7 uger årligt ifm. øvelser og skydeperioder.
Vi forventer ikke at du nødvendigvis ved ret meget om hovedkvartersvirket i 1. Brigade, men gennem BM- og FØ UDD samt øvelsesvirksomhed er det en viden og færdigheder vi langsomt vil bibringe dig. Ingen bliver kastet ud på dybt vand – uden at kunne svømme.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et ønske om mere ansvar. Sammen med din høje faglighed og soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer, og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig. Respekt for, og inddragelse af, dine soldater vil være afgørende for dit virke.

Du besidder gode samarbejdsevner, tænker fremad, virker selvstændigt, arbejder struktureret og tager initiativ ud fra din helhedsforståelse. Du trives med at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for både dine opgaver og dit kompetencefelt. Du kan samarbejde på flere niveauer og formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det forventes at du kan planlægge og gennemføre relevante og spændende uddannelsesaktiviteter.
Det vil være ønskeligt, hvis du har kørekort til kat. C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i stabskompagni/ Brigade; kaptajn Morten Kirkegaard Jensen, på tlf.: 22 46 41 05 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest herefter. Ansøgningsfristen er den 12. december 2021 og samtaler forventes afholdt herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

17.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent