Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du stå i spidsen for vores droneuddannelse?


Vil du stå i spidsen for vores droneuddannelse?

Brænder du for at have den centrale rolle for et helt nyt Kompetencecenter for Mindre Droner, med base i H.C. Andersen Lufthavn i Odense?
Så søger vi en profil med ønske om at arbejde med formidling og undervisning i praksis.
Om os
Kapacitetscenter Unmanned Aircraft System (KC UAS) er en del af Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). KALU er et af fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT) ved FMI. KC UAS har ansvaret for indkøb og drift af alle Forsvarets luftbårne droner samt Counter UAS området.

Opgaveporteføljen for sektionen indeholder materieldrift og anskaffelser fra vugge til grav. Vi markedsafdækker, udarbejder den tekniske del af udbudsmateriale, anskaffer, drifter og udfaser droner på tværs af hele Forsvarskoncernen; alt fra Beredskabsstyrelsen til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen.

KC UAS er en sektion i hastig vækst som droneområdet udvides, og med Forsvarsministeriets Kompetencecenter for Mindre Droner ser vi frem til at udvide med 2 medarbejdere der har base på H.C. Andersen Lufthavn.
Om stillingen
I stillingen som elementleder, vil du være med til at oprette og opbygge kompetencecenteret. Det betyder at du kommer til at have et tæt samarbejde med din kollega som skal være din højre hånd. Du refererer til KC UAS, som har base i FMI Ballerup, men din daglige sociale omgangskreds vil være på H.C. Andersen lufthavn og det netværk af civile virksomheder der holder til der.

Som elementleder agerer du selvstændigt i hele opbygningsfasen af kompetencecentret. Dine opgaver er daglig ledelse, planlægning og gennemførsel af uddannelse, samt testning af droneudstyr og counter-droneudstyr.
Mere konkret er du ansvarlig for;
• Opbygning og gennemførsel af dronepilotuddannelsen.
• Kontakt til industrien og forskningsverdenen, hvilket blandt andet indebærer, at være med til at opstarte og gennemføre strategiske samarbejde og innovationsprojekter, således at Forsvarsministeriet igennem kompetencecenteret er helt på forkant med hvad der sker inden for teknologiområdet.
• Planlægning af test af nye droner
• Deltagelse i nationale/internationale messer, fora og tests vedrørende klasse-1 droner.
• Faglig ledelsesmæssig støtte til sektionens medarbejder.

Du nyder at formidle, undervise og koordinere komplekse projekter. Du holder af at tilegne dig ny viden, du er omstillingsparat med fokus på brugertilfredshed, og så falder det dig naturligt at systematisere nye erfaringer. Derudover, besidder du stor sans for samarbejde og analytisk arbejde, men også networking evner.

Stillingen har base på H.C. Andersen lufthavn i Odense, men periodisk vil der være behov for tilstedeværelse i Ballerup, sammen med resten af sektionen.

Når kompetencecenteret er opbygget og kommet i gang med uddannelsesaktiviteterne må der forventes hyppig rejseaktivitet rundt til mange andre af Forsvarskoncernens etablissementer.

Du får et ansvarsfuldt job med en varieret hverdag, hvor du får en stor kontaktflade med Forsvarsministeriets forskellige myndigheder samt ekstern kontakt til industrien. Du vil opleve et spændende og uformelt arbejdsmiljø med en stor faglig stolthed, hvor du vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage både faglig og ledelsesmæssig sparring med KCM og faglige eksperter i sektionen.
Om dig
Du har ledelsesmæssig erfaring og stor interesse for UAS område. Derudover kan du enten være officer på kaptajnsniveau eller civil uddannet indenfor luftfart. Alternativt, har du en anden civil uddannelsesbaggrund inden for områder der relaterer sig til droneteknologi.

Som person har du en effektiv, analytisk og struktureret tilgang til de forskellige opgaveløsninger. Du elsker at starte nye projekter op, enheder og samarbejdsrelationer, men evner samtidig at samle trådene og sige fra når arbejdsbelastningen bliver for stor. Endvidere, er du målrettet og resultatorienteret og du finder det inspirerende og udfordrende at samarbejde med industrien såvel som Forsvarets øvrige interessenter, inden for kompetencecenteret ansvarsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan søges af både civile og militære.

Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Kapacitetscenter UAS, MJ Morten Hvalsøe-Dybdahl på telefon, +45 2516 4232.

Oplysninger om ansættelsesvilkår og løn kan fås ved henvendelse til HR Konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Agrin Safari på telefon, +45 7281 9133.

Ansøgningsfristen er den 12. december 2021. Samtaler forventes afholdt løbende, så tøv ikke med at søge stillingen allerede i dag.
Vi forventer tiltrædelse pr. 1. januar 2021 eller snarest muligt herefter.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede Forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper. Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odense, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

16.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent