Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Tankvognsoperatør hos Fuel sektionen ved Helicopter Wing Karup (genopslag)


Tankvognsoperatør hos Fuel sektionen ved Helicopter Wing Karup (genpslag)

Kunne du tænke dig at tanke forsvarets helikoptere, transportfly og jagerfly?
Er du omstillingsparat, en holdspiller og god til at samarbejde med andre, også under pres?
Så er du måske vores nye tankvognsoperatør!
Om os
Fuel sektionen er en enhed, som i det daglige, forestår forvaltning, forsyning og udlevering af flybrændstof samt tankning af fly og helikoptere. Vi kører flybrændstof til SAR-TANK i Roskilde og B-ØST i København. Fuel styrer, betjener og vedligeholder, de faste fly-tankanlæg på flyvestationen. Vi udtager tidsbestemte kvalitetsprøver af flybrændstof.

Fuel sektionen opstilles og uddannes med henblik på varetagelse af det daglige beredskab, gennemførelse af øvelsesvirksomhed og indsættelse sammen med wingens udsendte helikopterbidrag.

Vi er 7 ansatte ved Fuel sektionen, 1 befalingsmand og 6 konstabler, så vi er en lille flok med mange opgaver.

Vores hverdag er præget af svingende aktivitetsniveau med både rutinemæssige og ”her og nu” opgaver, som kræver selvstændighed, tålmodighed og fleksibilitet.
Om stillingen
Stillingen er placeret i Fuel sektionen som er en del af Base Support. I Base Support findes endvidere Fire & Rescue samt Air Traffic Control. Fuel sektionen indgår som en del af flyvestationens operative beredskab og er bemandet/på tilkald 24/7/365. Opgaverne i Fuel sektionen består overordnet af følgende:

• Tankningsopgaver internt og eksternt.
• Kvalitetsbevarende foranstaltninger i forbindelse med flybrændstof.
• Udførelse af foreskrevne eftersyn på brugerniveau for tankvogne og tankningsudstyr.
• Renholdelse af tankvogne og øvrigt tankningsmateriel.
Om dig
Du er konstabel eller har aftjent din værnepligt samt har kørekort til- og erfaring med kørsel af lastbil med stor påhængsvogn og du skal kunne arbejde selvstændigt efter devisen ”frihed under ansvar”.

Du har gode menneskelige kompetencer og evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med varierende arbejdsområder og mange forskellige specialister. Du er fleksibel, omhyggelig og har en god ordenssans. Du bidrager til et godt arbejdsklima, optræder ærligt og loyalt overfor dine kolleger og ledelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Fuel sektionen, seniorsergent Claus Rasmussen på telefon 72 84 23 02 på hverdage mellem 0800-1500, eller på HW-SFUEL-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 10. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.01.2022

Indrykningsdato

16.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent