Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til Hærens Basisuddannelse


Gruppefører til Hærens Basisuddannelse

Brænder du for at have med mennesker at gøre? Kan du lide at motivere og uddanne, og har du overblik til at bidrage til den daglige drift af en deling? Kan du sige ja til det og vil være en del af en dynamisk hverdag, er du måske den gruppefører vi står og mangler ved 3. Uddannelseskompagni i Fredericia.
Om os
Uddannelseskompagniet består af op til seks delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret, ”Grøn Grænse” eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 220 soldater, når vi er flest - heraf 39 befalingsmænd og 8 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i en deling med tre andre sergenter, en oversergent som næstkommanderende og en premierløjtnant som delingsfører.

De tre væsentligste opgaver som gruppefører i HBU er at:
- Være instruktør i uddannelsen af delingens soldater.
- Være gruppefører for en gruppe på op til 10 soldater under feltforhold.
- Deltage i øvelser, skydelejre m.m.

Under uddannelsen har vi fokus på soldatens grundlæggende færdigheder og vi bruger meget tid på fag som; SKYT, SKUD, FØHJ m.m. samt den generelle militær opdragelse og holdning til tjenesten.

Vi har i perioder en travl hverdag, hvilket betyder at der skal løbes stærkt og hjælpes på tværs i delingerne. Det er vigtigt at du er indstillet på en meget travl hverdag med mange øvelser, skydebanedage, feltdage m.m.
Om dig
Du har gennemgået din sergent uddannelse og har et ønske om at løfte dit ansvar og indgå i en udfordrende hverdag. Alternativ er du konstabel eller overkonstabel, med et ønske om at udvikle dig i retning af befalingsmanden.
Du er en erfaren instruktør inden for de feltmæssige fag og er stærk i dit førervirke. Det forventes, at du har en naturlig autoritet og igennem din væremåde formår at inspirere og motivere.
Det er ønskeligt du har kørekort til kategori C.

Du besidder en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet. Du er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Vi forventer, at du er dit ansvar bevidst og handler i forhold til dette. Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er en selvfølge i vores kompagni.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3. Uddannelseskompagni; kaptajn Rune B. Engsted mobil: 41 14 58 27 eller mail fsr-2b-300a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er søndag den 05. december 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab.

Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

12.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent