Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Specialiseret børnerådgiver til Familieenheden i Veterancentret i Fredericia


Specialiseret børnerådgiver til Familieenheden i Veterancentret i Fredericia

Er du socialrådgiver eller socialformidler og brænder du for arbejdet med familier i udsatte positioner og for et stærkt samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer?

Veterancentrets Familieenhed i Fredericia har nu en ledig stilling. Læs videre her om jobbet, hvor du gør en forskel og er med til at skabe den bedste støtte for børn og familier til veteraner i Syddanmark.
Om os
Veterancentret har det samlede overblik på veteranområdet. Vi yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter mission. En støtte, der varetages af specialiserede børnerådgivere, socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer i et tæt tværfagligt samarbejde.

Familieenheden er det nyeste store initiativ, som skal sikre, at veteranens pårørende får den nødvendige faglige støtte og hjælp til de udfordringer, der kan være ved at leve med følgevirkninger efter udsendelse. Ligeledes er det vores opgave at støtte børn og unge af raske veteraner eksempelvis i forbindelse med internationale missioner. Vi arbejder endvidere på at sikre smidige overgange mellem forskellige offentlige systemer således, at børn, unge og voksne pårørende bliver støttet i at få den rette hjælp.

Veterancentret har hovedkontor i Ringsted med lokale centre rundt om i landet. Denne stilling er placeret på Ryes Kaserne i Fredericia, men arbejdsopgaver kan være spredt rundt om i landet. Dine kolleger i Familieenheden er fordelt i Aalborg, Holstebro, Slagelse og Høvelte. Din nærmeste leder er placeret i Ringsted, men er ofte ude i landet hos rådgiverne.
Om stillingen
Din primære opgave er at yde kvalificeret støtte og rådgivning til veteranfamilier før, under og efter en udsendelse. Derudover koordinerer du indsatsen og samarbejdet med Forsvaret, øvrige kolleger i Veterancentret, andre offentlige instanser og frivillige organisationer.

Du indgår i tæt kontakt med de enkelte familier, yder støttende samtaleforløb, børnesamtaler, psykoedukation og familiesamtaler, ligesom du bidrager til en stabil overgang til andre relevante interne og eksterne aktører.

Det vil endvidere være en vigtig arbejdsopgave at formidle viden om børn og pårørende, så professionelle og frivillige, som er i kontakt med veteraners børn og pårørende får en øget forståelse for denne gruppes situation og behov. Stillingen indeholder ligeledes et fokus på at styrke opmærksomheden på veteranområdet flere steder; indenfor forsvaret, i lokalsamfundet og nationalt.

I samarbejde med en kollega, bliver du gruppeleder for samtalegrupper for børn og unge. Tilbuddet er en særlig indsats på området og du får både en uddannelse og oplæring.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet, ligesom der kan forekomme aften- og weekendarbejde i begrænset omfang. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.

Familieenheden har eksisteret siden marts 2020, er fortsat i faglig udvikling og har betydelig politisk bevågenhed. Du vil derfor bidrage til den fortsatte udvikling af enheden og får mulighed for sammen med dine kolleger at sætte dit aftryk.
Om dig
Du kan have en faglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler og det er vigtigt, at du har bred erfaring indenfor børn- og ungeområdet. Din erfaring kan eksempelvis stamme fra kommuner, Familieretshuse eller Børne- og ungdomspsykiatrien. Vi forestiller os derudover, at du arbejder ud fra en systemisk/narrativ tilgang.

Du er en god støtte og en stærk rådgiver for familier i udsatte positioner.

Du er vant til at koordinere indsatser på tværs af fagligheder og sektorer, glad for tværfagligt samarbejde og ser styrken i at samarbejde, spille andre gode og være et team.

Du er optimistisk anlagt og har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner. Du har en opsøgende tilgang overfor samarbejdspartnere og mod på at undervise og holde oplæg for eller sammen med disse.

Som person er du nysgerrig, iderig og går til dine opgaver med en positiv tilgang. Du er psykisk robust, så du er i stand til at beskæftige dig med mennesker i udsatte positioner.

Du tænker ud af boksen og er i stand til at agere både fleksibelt og selvstændigt, for at skabe de bedste forudsætninger for støtten til veteranfamilierne. Du er god til at søge og give sparring i dit kollegaskab, så opgaveløsningen bliver grundig og helhedsorienteret.

Det er også vigtigt, at du motiveres af at være med til løbende at udvikle enheden. Du trives i en uforudsigelig hverdag og har mod på mange uforudsete udfordringer og opgaver.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund, vil du enten blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten eller på individuel kontrakt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt inklusiv frokostpause.
Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2022.
Tjenestestedet er på Ryes Kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte specialiseret børnerådgiver Camilla Husted på tlf. 7216 3365 eller Annette Thaisen på tlf. 7216 3278 eller leder af Familieenheden Anne-Mette Semlov på 7216 3370. Spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår kan HR-konsulent Birgit Jepsen oplyse på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 5. december og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler den 13. og 14. december.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes i PDF-format.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside http://veteran.forsvaret.dk.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

09.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent