Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

FORSVARSATTACHÉ I BAGDAD – BLIV FORSVARSMINISTERIETS DIPLOMAT I IRAK


FORSVARSATTACHÉ I BAGDAD – BLIV FORSVARSMINISTERIETS DIPLOMAT I IRAK

Brænder du for international sikkerheds- og forsvarspolitik? Kan du varetage danske interesser, når de er på spil i udlandet? Vil du repræsentere Danmark og være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i Irak?

Hvis du har globalt udsyn samt sans og interesse for dansk politik, er på udkig efter nye udfordringer og trives med en stor grad af selvstændighed, kan du nu søge stillingen som forsvarsattaché i Irak.
Om os
Forsvarsministeriet udsender forsvarsattachéer til Udenrigsministeriets repræsentationer, hvor det er relevant. Forsvarsattachéområdet er forankret i Center for Sikkerhed og Operationer i Forsvarsministeriet. Forsvarsattachéen i Bagdad vil indgå i arbejdet sammen med den danske ambassadør i Bagdad, Irak.
Om stillingen
Du skal varetage opgaver relateret til det danske militære engagement i landet. Du skal fungere som bindeled mellem relevante irakiske myndigheder og organisationer, NATO Mission Iraq (NMI), Operation Inherent Resolve (OIR) samt Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder. Endvidere vil du skulle bidrage til Forsvarsministeriets stabiliserings- og kapacitetsopbygningsengagement i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden i Irak og den bredere region.

Opgaverne vil desuden omfatte indhentning af diplomatiske tilladelser, herunder overflyvningstilladelser og visum til de danske udsendte, samt bidrage til planlægning og gennemførelse af besøg fra Danmark o. lign. Du må derudover påregne praktiske opgaver, herunder bl.a. ifm. besøg.

Du skal holde Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder samt Udenrigsministeriet orienteret om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner i Irak, indsamle information om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner og levere målrettede analyser herom til særligt Forsvarsministeriet og de underliggende myndigheder.

Du skal rådgive den danske ambassadør til Irak i forsvarspolitiske og militærfaglige spørgsmål, herunder bl.a. om forhold relateret til udvikling af de irakiske sikkerhedsstyrker, den globale koalition mod ISIL, Operation Inherent Resolve og NATO Mission Iraq.
Om dig
Du skal have et bredt kendskab til aktuelle danske udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter, internationale forhold, samarbejdet inden for relevante internationale organisationer samt dansk forsvar. Flair for håndtering af sager med såvel politiske som militærfaglige hensyn vil være en fordel.

Analytisk kapacitet, stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner på dansk og engelsk samt en meget høj grad af selvstændighed og evne til at håndtere pressede og komplekse situationer er væsentlige kompetencer. Vi forventer, at du har gennemført VUT II/MMS for militære ledere. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra chefniveauet og/eller har erfaring fra arbejde ved departementet og niveau I.

Helhedssyn og evnen til at kombinere politiske/diplomatiske hensyn med militærfaglig indsigt samt erfaring fra international operativ tjeneste vil være væsentlige kvalifikationer.

Du har udpræget talent for at samarbejde og skabe forbindelser mellem danske og udenlandske samarbejdspartnere, herunder at etablere og vedligeholde et stærkt netværk – også blandt folk med meget forskellige uddannelsesmæssige, politiske og kulturelle baggrunde. Det forventes endvidere, at du er fleksibel og kan levere bidrag til bl.a. hjemlige beslutningsprocesser med kort varsel.

Personligt er du initiativrig, udadvendt og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Du skal have gode sociale kompetencer og have god fornemmelse for at aflæse kontekst og rolle i forskellige fora og sammenhænge.

Du forventes at være robust, ved godt helbred og i god fysisk form. Det er en fordel, hvis du har haft en eller flere udsendelser til området, og det forventes, at du fungerer gnidningsfrit i en ikke-militær organisation i et land med væbnet konflikt, som til tider foregår lige uden for døren.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, og der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Stillingen kan besættes ved konstitution.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37. Der tillægges midlertidig højere grad som oberst/kommandør, så længe stillingen varetages.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser og under Udenrigsministeriets udetillægsordning.

Varetagelse af tjenesten som forsvarsattaché i Bagdad sker som udgangspunkt for en et-årig periode.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet.

Ansøgere skal gennemføre sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet og bestå Forsvarets fysiske test, deltage i relevante kurser (f.eks. HEAT) samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i Teamet for Internationale Indsættelser, Mariann Jacobsen, Forsvarsministeriet, tlf. 61 87 14 46.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, tlf. 72 81 91 24.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link. CV på dansk og engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe disse til en evt. samtale.

Stillingen er til besættelse pr. 01. august 2022.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil om muligt være inden tiltrædelse.

Ansøgningsfristen er den 02. januar 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 4.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

02.01.2022

Indrykningsdato

04.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent