Fortsæt til indhold

Motormekaniker/Vedligeholdelseshjælper til stabskompagniet/ 1. Brigade


Motormekaniker/Vedligeholdelseshjælper til stabskompagniet/ 1. Brigade

Er du motormekaniker og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten ofte veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye motormekaniker?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for brigadestaben og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.
Stabskompagniet/ 1. Brigade er en nyoprettet enhed ved Føringsstøtteregimentet, pt. med 38 normer fordelt på to garnisoner: Fredericia og Holstebro. I alt 7 af de 38 stillinger er i Holstebro med det formål at støtte brigadestabens daglige behov for stabshjælpere.
Om stillingen
Stillingen ligger i enhedens Vedligeholdelsessektion. Sektionen består i alt af fire mekanikere: en Sektionsfører (oversergent), en mekaniker/vedligeholdelseshjælper (korporal) og en motormekaniker. Vi sætter en ære i at levere den bedste service og udfører eftersyn og reparationer af høj kvalitet.
Din primære opgave er, at sørge for at kompagniernes køretøjer og materiel altid er klar hvilket, til tider, giver en travl hverdag – især forud for øvelsesvirksomhed.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Vi stræber efter at være et af Forsvaret bedste værksteder, hvor vi vægter sammenhold, udvikling og trivsel højt.
Om dig
Du er konstabel med en militær grunduddannelse og er uddannet som lastvogns- eller automekaniker eller lignende.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer, er struktureret og initiativrig, såvel som helhedsorienteret.

Det er ønskeligt, at du er uddannet på Eagle 4/5, Piranha5 og Lastvogne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende kompagnichefen; Premierløjtnant Søren Leo Nielsen, på tlf.: 728 26613, mobil: 53671864 eller via mail på fsr-1b-000b@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt første uge herefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

14.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent