Fortsæt til indhold

Udstationering: Officer til Service Management Branch/NCIA, Mons i Belgien (genopslag)


Udstationering: Officer til Service Management Branch/NCIA, Mons i Belgien

Er du interesseret i en udfordrende teknisk stilling ved NCIA med stort selvstændigt ansvar, så er der her en spændende stilling i Belgien, hvor du bliver en vigtig medarbejder for NCIA CIS Support Unit ved SHAPE.
Om os
NATO Communication and Information Agency (NCIA) blev oprettet den 1. juli 2012 som en organisatorisk sammenlægning af de agenturer, der beskæftigede sig med C4ISR. NCIA har siden sammenlægningen løbende udviklet forretningen og fremstår i dag samarbejdet, men med fortsatte organisatoriske og processuelle udfordringer.

NCIA består af ca. 1900 civile og 1000 militære stillinger, hvoraf Directorate of Service Operations har de ca. 1100 fordelt på en stab, et operationscenter, CIS Support & Sustainment Cell, en operations- og øvelsesafdeling og 15 CIS Support Units.

NCIA hovedkvarter er placeret side om side med NATO HQ i Bruxelles, hvor ledelsen med General Manager i spidsen har deres kontorer. Herudover er der filialer ved de forskellige NATO myndigheder som Den Haag, Mons, Brunssum, Ramstein og Uedem med flere.

NCIA er i praksis en forsknings-, indkøbs- og serviceorganisation for NATO og nationerne, der er ansvarlig for al C4ISR støtte til NATO myndigheder baseret på en forretningsmodel, hvor kunden betaler for de enkelte ydelser. NCIA optager samlet ca. 45% af NATO’s årlige budget.

NCIA Communications and Information System (CIS) Support Unit (CSU) i Mons, leverer end-to-end CIS løsninger, herunder installerer, opererer, vedligeholder og støtter hele udvalget af CIS kapaciteter i fredstid, kriser og krig i det angivne ansvarsområde.

Yderligere information om NCIA kan findes på www.ncia.nato.int
Om stillingen
Stillingen indgå i Service Management Branch i CSU Mons ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). CSU Mons er ansvarlig for at koordinere støtte til alle NCIA kunder i CSU Mons ansvarsområde.

Du bliver bindeleddet mellem CSU Mons og kunderne – primært SHAPE – og skal støtte deres planlægning med rådgivning om muligheder og begrænsninger inden for kommunikationsløsninger, systemer, faciliteter og personel med henblik på, at opfylde behovene for C4ISR løsninger.

Du skal medvirke til at omsætte operative behov til konkrete CIS planer og holde CSU Mons management informeret om alle igangværende projekter. Herunder medvirker du ved udarbejdelse, implementering og opfølgning på interne ordrer på tværs af CSU afdelinger, samt koordinerer med de øvrige dele af NCIA, eksterne agenturer og hovedkvarterer i ACO

Du rådgiver selvstændigt kunderne om C4ISR i forbindelse med organisationsændringer, fysiske flytninger og ændringer/udvidelser af services. Herunder vil du også være CSU Mons repræsentant i planlægnings- og implementeringsfasen.

Du bidrager ligeledes ved den generelle udvikling af processerne ved CSU, herunder erfaringsopsamlingen i forbindelse med Continued Service Improvement (CSI).

Du kan som en del af jobbet blive udsendt eller sendt på tjenesterejse såvel indenfor som udenfor NATO nationer.

I stillingen er din nærmeste foresatte sektionschefen for Project Management, Plans and Requirements section (PMPR), der er civil. Du har ikke organisatorisk underlagt personel.

Nationalt hører du til Danmarks Nationale Militære Repræsentant NMR ved SHAPE, som også er ældste danske officer.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant og har gennemført VUT-I/L eller en tilsvarende uddannelse.

Du har bred baggrund og erfaring med planlægning fra støttefunktioner. Det væsentligt at du har erfaring fra stillinger i rammen af en CIS organisation, herunder at du har erfaring med CIS planlægning og eventuelt erfaring med deployering af CIS-enheder, udstyr og personel.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til NATO CIS organisation og har beskæftiget dig med politikker og processer inden for NATO CIS. Det er ligeledes n fordel, hvis du har kendskab til ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Fagligt er du en stærk planlægger og koordinator, du har gode samarbejdsevner og besidder et godt overblik. Du er god til at gennemskue andres problemstillinger og i stand til at omsætte dette til service og relevante produkter til gavn for enheden og kunderne.

Som person er du struktureret med en moderne og udadvendt profil, hvor det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenstemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få ægtefællepension.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal kunne helbredsgodkendes til "egnet uden begrænsninger".

Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per Orluff Knudsen på tlf.: +32 499 540 182,eller NMR stabschef Lars Holmgaard Nielsen på tlf.: +32 495 94 91 46, alternativt +45 23 49 37 17

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent, kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680, ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stillingen er ledig pr. den 1. august 2022.

Ansøgningsfristen er den 28..oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 44 eller 45.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.10.2021

Indrykningsdato

14.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent