Fortsæt til indhold

Efterretningsbefalingsmand til 1. ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til 1. ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse? Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand/Information Requirement Management ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.

Om os
All-Source Intelligence Cell (ASIC) bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er ansvarlig for 1. brigades efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består, udover ASIC, af en operativ stab med en større udviklings- og uddannelsessektion, en stabsdeling og tre underafdelinger med indhentningsmidler, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra korporal til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver for bataljonen og brigaden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads til og tilskyndelse til initiativ, selvstændighed og kreativitet.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du vil som en del af dit virke få et godt indblik i hvorledes det operative stabsarbejde foregår i brigade og bataljon.

Der er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Da sektionen i sin nye struktur har en større tyngde af oversergent- og seniorsergentstillinger, er der gode muligheder for et karrierespor i specialet, evt. afbrudt af afstikkere til andre enheder som eksempelvis bataljonens indhentningsmidler.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb.
Om stillingen
Din primære operative opgave er, at være ansvarlig for Information Requirement Management. Det vil sige, at identificere hvilke informationsbehov enheden har i forhold til den operation, der er under planlægning, formulere spørgsmål til indhentningskapaciteterne og analysere hvorledes i terrænet informationerne skal indhentes.

Du medvirker derefter til koordineringen af indsættelsen af bataljonens indhentningsmidler i dialog med bataljonens operationscenter. Når operationen så gennemføres, støtter du analytikerne i deres arbejde med at skabe et billede af modstanderen. Du skal således også være i stand til at kunne gennemføre grundlæggende analysearbejde.

Under garnisonstjeneste er fokus på opbygning af og vedligeholdelse af viden indenfor doktrin og materiel, lige som du i perioder blandt andet skal virke som faglærer og instruktør i diverse fag på bataljonens kurser.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. I forhold til dette er du i høj grad med til selv at skabe stillingen og udvikle værktøjer og processer.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er en erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau, og som har lysten til at udvide sin faglige kunnen udover noget helt andet end gruppe- og delings niveau.

Du er god til at planlægge og har sans for struktur og analyse. Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode. Du skal dog være klar til at indgå i et arbejde, hvor den praktiske tjeneste i felten ikke er i hovedfokus, men prioriteten er på uddannelses-, planlægnings– og føringsopgaver i et operativt stabsmiljø.

Det er vigtigt, at du formår at arbejde i et til tider dynamisk miljø, hvor du skal holde mange bolde i luften på en gang og overholde deadlines. Derudover skal du kunne arbejde struktureret i forbindelse med håndtering af formidling af informationer.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet er nødvendigt. Der er dog ikke krav om egentlige kompetencer inden for emnet og eventuelle manglende viden vil blive suppleret ved intern uddannelse. En sund interesse for materielkendskab, vil også være en fordel.

Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode it-færdigheder. Godt kendskab til Excel er en fordel.
God taktisk forståelse, interesse for emnet, samt en sund interesse for materielkendskab, vil være en fordel.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for All-Source Intelligence Cell, major J. G. Have på telefon 91 33 45 76 eller mail EFR-1B-100A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2021. Vi afholder samtaler i uge 46/47. Ansættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.11.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent