Fortsæt til indhold

Faghjælper af simulationsfaciliteter ved Slagelse Garnison


Faghjælper af simulationsfaciliteter ved Slagelse Garnison

Brænder du for uddannelse af soldater og anvendelsen af simulation, så er denne stilling lige noget for dig.

Du får ansvaret for at støtte enhederne både teknisk og fagligt, når de anvender garnisonens simulationsfaciliteter, herunder den nye garnisonsskydesimulator.
Du vil få en alsidig og spændende hverdag, hvor du selv vil få mulighed for at tilrettelægge din hverdag i tæt samarbejde med din daglige leder.
Om os
Hærens Simulationscenter blev oprettet 1. august 2021 og varetager følgende opgaver for Hæren:
• Understøtter uddannelsen af Hærens enheder med simulation.
• Forestår teknisk drift af simulationsfaciliteter.
• Gennemfører faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel.
• Støtter Hærens studie- og udviklingsvirksomhed indenfor simulation.

Hærens Simulationscenter er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et forsyningselement og Faggruppe Simulation. Herudover består Hærens Simulationscenter af en decentral simulationsfacilitet ved hver af Hærens øvrige garnisoner, bestående af en leder på SSG niveau, samt en faghjælper.

Faggruppe Simulation består af syv personer, med en chef, fire sagsbehandlere og to IT supportere. Faggruppen forestår teknisk sagsbehandling af Hærens simulationssystemer og yder teknisk støtte i forbindelse med kursus- og øvelsesvirksomhed i Hærens taktiske træner.

Centeret er organisatorisk placeret i 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren.
Om stillingen
Som faghjælper i den decentrale simulationsfacilitet hjælper du med at understøtte soldaternes brug af simulation ved garnisonen.
Du indgår i et lille team på to personer, en seniorsergent som leder og dig som faghjælper.

Arbejdet består af booking, klargøring, betjening og vedligeholdelse af faciliteterne.
Du vil have stor frihed til selvstændigt at tilrettelægge og prioritere arbejdsopgaverne i hverdagen i tæt samarbejde med din leder.

Du vil få en bred berøringsflade med enhederne i garnisonen samt evt. andre militære enheder, der gør brug af simulationsfaciliteterne.
Derudover er du løbende i kontakt med enhederne vedrørende booking samt prioritering af brugen af faciliteterne.

Du vil være en del af en simulationsorganisation, hvor der vil være fokus på videns- og erfaringsdeling samt frihed til selvstændigt at løse opgaverne.

Du vil løbende blive kompetenceudviklet, med henblik på at kunne bidrage til og støtte i forbindelse med den øvrige uddannelsesvirksomhed.
Om dig
Du interesserer dig for IT og teknologi, samt har en generel forståelse for hvordan simulation kan understøtte uddannelse.

Den rette kandidat til stillingen er fremsynet, kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret samtidigt med at man er omstillingsparat, da arbejdet og dagene i sektionen sjælden er ens.

Du er indforstået med, at brugerne og deres behov har første prioritet.

Herudover ses dine personlige kompetencer at være:
• Udadvendt og team-orienteret.
• Nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.
• Interesse i og flair for uddannelsesområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Faggruppe Simulation, KN Ole Kohl Ladefoged på telefon 22 70 20 09 eller på mail DAR-2A-220A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. februar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent