Fortsæt til indhold

Chef for Efterretningsafdelingen ved FLK Operationsdivision


Chef for Efterretningsafdelingen ved NAOC/Operationsdivisionen i Flyverkommandoen

Er du en operativ chef med erfaring i efterretning og føring af luftoperationer? Er du kreativ og løsningsorienteret, og vil du være med til at skabe det efterretningsmæssige fundament for indsættelse og udvikling af Flyvevåbnets kapaciteter, så er du måske kandidat til stillingen som Chef for Efterretningsafdelingen ved National Air Operations Centre i Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt. Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC er samtidig Operationsdivision i Flyverkommandoen med ansvar for sagsbehandling af Flyvevåbnets operative områder.
Om stillingen
Som Chef for Efterretningsafdelingen ved NAOC i Flyverkommandoen indgår du som en del af chefgruppen i NAOC.
Du vil være chef for en afdeling der tæller 11 medarbejdere i to sektioner med ansvar for to forskelligartede opgaver: Current Intelligence og støtte til NAOC operative opgaveløsning samt kapacitetsansvarlig for efterretningstjenesten i Flyvevåbnet. Du vil skulle sætte retning for udviklingen af efterretningstjenesten i Flyvevåbnet, og løbende holde Flyvevåbnets ledelse orienteret om den generelle udvikling, ændringer i normalbilledet og potentielle trusler i Flyvevåb-nets ansvars- og interesseområder.
Stillingen forudsætter, at du oparbejder gode og tætte samarbejdsrelationer til både underlagte wings, de øvrige stabselementer i Flyverkommandoen og det værnsfælles niveau, herunder FE, UP samt udenlandske efterretningsentiteter.
Du kan tillige skulle indgå i rosten som National Available Air Defence Commander (NAADC).
Om dig
Du er en erfaren chef med et udpræget blik for Flyvevåbnets samlede virksomhed. Dit virke er gennemsyret af et operativt mindset, og du ser muligheder frem for begrænsninger. Du trives i et til tider hektisk miljø og bevarer altid roen og overblikket.
Afdelingens hovedopgave er at understøtte flyoperativ føring med relevante efterretninger om truslen, aktører i et givent indsatsområde mv. Din erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund skal sætte dig i stand til at lede Efterretningsafdelingen, så denne opgave løses.
Du skal være indstillet på udsendelse i øvelser og operationer.
Du er nysgerrig og fantasifuld og har meget stærke analytiske evner. Du forstår den kultur, der hersker i efterretningskredse, og du er god til at opbygge og vedligeholde et netværk med efterretningspartnere i ind- og udland.
Du er en empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og du formår at lede en alsidig gruppe af højt specialiserede medarbejdere. Du tager vare på dine undergivne, giver de nødvendige direktiver/rammer og tager ansvar for resultaterne over for din foresatte.

Det operative mind-set er i fokus, og din personprofil indeholder indsigt, helhedssyn, fokuseret
opgavetilgang samt lederevner i et professionelt og operativt miljø på Flyvevåbnets øverste
føringsniveau.
Der vil i forbindelse med udvælgelsen også blive lagt vægt på dine kompetencer inden for
håndtering af pres og løsningsorientering samt dine gode samarbejdsevner og kommunikative
egenskaber. Det vil være en fordel, såfremt du har været udsendt til tjeneste i internationale
operationer.
Yderligere vil dit generelle helhedssyn også være vædentligt. Du skal formå at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Dit faste tjenestested er: Flyvestation Karup.

Det er en forudsætning for tiltrædelse i stillingen, at du er helbredsgodkendt ”Egnet uden begrænsninger”.
Desuden skal du kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Endelig skal du bestå en sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for efterretningsafdelingen,
oberstløjtnant Jens G. Lindvig, på 728 11558 eller mobil 41 38 58 08.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 44.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent