Fortsæt til indhold

Chef for Forretningsafdelingen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Chef for Forretningsafdelingen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vil du være med til at præge og styre udviklingen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og derved sætte retning for fremtidens materielvedligehold?
Brænder du for organisationsudvikling, ny teknologi, udvikling af produktionsapparatet og materielvedligehold samt udvikling generelt, så kan du være med til at sætte retningen for Forsvarets vedligeholdelse af materiel.
Om os
Forretningsafdelingen består af en Strategi- og udviklingssektion samt et forbindelseselement - land, maritim og luft – fysisk placeret i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI). Afdelingen indgår i Planlægnings- og koordinationsdivisionen, som er ansvarlig for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes (FVT) stabsfunktioner, herunder FVT udvikling. Afdelingen skal bl.a. sikre, at vedligeholdelsestjenesten løbende udvikler sig til at kunne løse de produktions-/vedligeholdelsesmæssige opgaver, som både i et kortere og længere perspektiv efterspørges og vil blive efterspurgt af Forsvarets operative enheder samt af FMI. Afdelingen bidrager tillige til udvikling af militære operative kapaciteter.

Afdelingen har ansvaret for en teknologisk tidssvarende og driftsøkonomisk udvikling af FVT infrastruktur, maskiner, processer, værdistrømme m.m. i takt med nye krav, som bliver stillet på både kort og lang sigt til produktions-/vedligeholdelsesforretningen. Målet er, at FVT bedst muligt bliver i stand til at understøtte Forsvarets enheder med materielvedligehold, større modificeringer m.m. mhp., at Forsvaret opnår størst mulig operativ effekt og effekt for indsatte ressourcer.

Du vil indgå i et team af chefer med selvstændige ansvarsområder, hvor du er med til at sætte retningen for FVT. Det forventes, at du er drivende i FVT samlede udvikling, herunder udvikling af partnerskabet med FMI i samarbejde med chefen for Vedligeholdelsesdivisionen. Derudover må du forvente fra tid til anden at skulle virke som formand for styre- og arbejdsgrupper med deltagere fra flere myndigheder og styrelser.

Vi lægger vægt på helhedsorienterede løsninger, der udvikles i sammenhæng og på tværs af organisationen og samarbejdspartnere. Derfor er sparring, vidensdeling og koordination en naturlig del af hverdagen. Du vil derfor få en bred berøringsflade i et værnsfælles miljø og med en sund blanding af militære og civile kompetencer.

Omgangstonen er fri, humoristisk og med stor fokus på fagligheden. Til dagligt sidder vi tæt på de øvrige sektioner/afdelinger i staben for at tilsikre kvalitet og holdbarhed i opstillede løsnings- og beslutningsoplæg.

Rejseaktivitet vil være begrænset og i langt overvejende grad dagsrejser.
Om stillingen
Gennem din ledelse af afdelingen skal du løfte dit overordnede ansvar, som består i at sikre, at udviklingen af FVT sker i forhold til Forsvarets behov på kort og lang sigt. Herunder forslag til overordnet udvikling, afvikling eller tilpasning af organisationens produktions-/vedligeholdelseskapacitet.

Du vil skulle udarbejde og drive delstrategien for teknologisk udvikling i FVT, således denne understøtter den overordnede strategi i FVT og i balance med øvrige delstrategier.

Ansvaret for optimering og udvikling af produktions-/vedligeholdelseskapaciteten i FVT vil betyde hyppig interaktion med myndighedens ledelse.
Om dig
Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller major/orlogskaptajn med MMS (el. tilsv.) med potentiale til chefudnævnelse og gerne med erfaring fra materiel- og vedligeholdelsesområdet. Afgørende er det dog, at du har en stærk helhedsforståelse og vilje til at indgå i tværgående samarbejde for ad den vej at optimere og udvikle vedligeholdelsesvirksomheden i Forsvaret.

Som person forventer vi, at du er initiativrig, vedholdende og en engageret chef, der har interesse for materielområdet. Du har en personlighed med et stærkt ”drive” og ”mindset”, som gør dig i stand til at jonglere de vilkår, der gør sig gældende for en militær organisation, samt de vilkår, som en virksomhed drevet efter forretningsmæssige principper, er underlagt.

Vi forventer, at du arbejder struktureret, overholder dine deadlines og kender dine begrænsninger. Du er en dygtig formidler og formår at præsentere komplekse analyser og beregninger, så de er forståelige for alle, herunder at du forstår at operere i samspillet mellem øvrige myndigheder og styrelser i Forsvaret.

Som nævnt ovenfor er dit helhedssyn væsentligt. Du formår derfor også at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. september 2022..
Dit faste tjenestested er: Sødalsparken i Brabrand.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægnings- og koordinationsdivisionen Oberst Mikkel Enemark Olsen på telefon 60240389 eller den nuværende stillingsindehaver Oberstløjtnant Lars Piilgaard Nielsen på telefon 9350 5691.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent