Fortsæt til indhold

Militær planlægger til Arktisk Kommando


UDVIKLINGSORIENTERET MILITÆR PLANLÆGGER

Søger du et job hvor du kan få lov til at implementere det du selv udvikler og planlægger i en fuld operativ kontekst – så er her jobbet!
Om os
Arktisk Kommandos fokus er på at gennemføre operationer. Planlægningssektionen indgår i operationssøljen. Sektionen består, ud over dig, af 11 andre kollegaer, såvel militære som civile. Vi er tilstede både i hovedkvarteret i Nuuk og på Arktisk Kommandos kontor i Kastellet i København.

Planlægningssektionens opgave er at varetage Arktisk Kommandos langsigtede og strategiske planlægning. Sektionen er desuden ansvarlig for Arktisk Kommandos organisations- og procedureudvikling, samt overordnet ansvarlig for Arktisk Kommandos forligsforberedelse og –implementering. Endelig er vi overordnet ansvarlig for Arktisk Kommandos internationale samarbejde og relationer.

Alt det ovenstående sker naturligvis i tæt samarbejde med de øvrige sektioner i Operationsafdelingen, samt gode kollegaer i Operationsstøtteafdelingen og Ledelseselementet. Derfor vil stillingen have base i hovedkvarteret i Nuuk.

Arktisk Kommando står foran en kæmpe udviklingsopgave, og Planlægningssektionen spiller en helt central rolle i dette arbejde. Arktisk Kommando er kun lige påbegyndt en vild udvikling. Hver en sten skal vendes, og der er masser at tage fat på. Vi skal udvikle os selv som oganisation, måden vi foretager strategisk planlægning og styring på, og måden vi måler og benchmarker os selv på.

Derfor søger vi en militær planlægger med et udviklingsmindset, blik for detaljen. Du bli’r hvad du måler på, det gør en organisation også. Vi vil gerne blive endnu bedre til at måle os selv.
Så hvis du kobler på at identificere og udvikle ”den røde tråd” mellem mål- og resultatstyring, handlingsprogrammer, KPI’er, STRUK, eMTEP og alt det der ligger imellem, så opfordres du til at søge denne stilling. Arktisk Kommando er en operativ kommando. Alt hvad vi gør og siger – sker med operationer for øje.

Det præger kommandoen som arbejdssted, hvilket giver en meget alsidig hverdag. I medgift til alt det ovenstående, får du også muligheden for at få storslåede oplevelser i Grønland og et
helt unikt fællesskab blandt kollegaerne. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om stillingen
Som militær planlægger er din primære opgave at skabe og sikre sammenhæng i den langsigtede plan-lægning ved Arktisk Kommando. Arktisk Kommando har en målsætning om at blive bedre til rettidig planlægning. Derfor skal vi til at skabe en ny struktur for en sammenhængende planlægningscyklus. Alt lige fra at omsætte Arktisk Kommandos øverste ledelses direction & guidance til omsættelige og målbare aktiviteter i vores handlingsprogram, herunder udvikle måden, hvorpå vi følger op på vores planlægning. Altså har vi skabt effekt!

Du vil som den anden store opgave, blive ansvarlig for at forestå udviklingen af Arktisk Kommandos faste stab, samt for at redesigne vores reservestruktur. Det er en større kabale af operative dilemmaer, forskellige driftsmæssige opgaver og interesser, som du skal få til at gå op.

Du skal forvente at kunne indgå aktivt i operative planlægningsgrupper på tværs af alle sektioner i staben. Du skal ligeledes forvente at skulle sidde for bordenden i nogle af disse planlægningsgrupper.

Får du tid tilovers når du har ”fixet” ovenstående, skal du deltage i udviklingen af Arktisk Kommandos operative plankompleks i alle krisestyringstrin, herunder deltage på øvelser og træning i dette.

Det meste af ovenstående sker i tæt koordination med interne partnere i Arktisk Kommando, samt rele-vante partnere i Forsvarets øvrige organisation. Her vil du særligt komme i berøring med de kommandoer og stabe, der opstiller vores kapaciteter.

Der må påregnes nogen rejseaktivtet i fm. planlægningsseminarer i Danmark, øvelser, uddannelse og andre relaterede aktiviteter.

Din vigtigste opgave er at sikre faglig velfunderet og klar rådgivning af Arktisk Kommandos øverste ledelsesgruppe, samt eksekvering af vores planlægning.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn med erfaring fra lignende tjenestestillinger.

Du behøver ikke have erfaring med tjeneste i Arktis, det vigtigste er at du har din planlægningsmæssige værktøjskasse i orden. Det betyder bl.a. at du skal have ”fuld plade” på dine DEMARS Q’er.

Det er et krav, at du har solid erfaring med at nedbryde foresattes handlingsprogram eller mål- og resul-tatplan til, hvad det stiller af krav til næste niveau. Du skal være tydelig i skrift og tale, og have en godt facilitator-gen ift. at drive udviklingsprocesser. Du skal være god til at skal skabe relationer og arbejde såvel vertikalt som horisontalt i en lille organisati-on samtidig med, at du skal kunne navigere i spændingsfeltet mellem NIV I og II. Endelig skal du have dokumenteret erfaring med sagsbehandling i regi af Forsvarsstaben eller lignende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til major Nikolaj Lundsteen, chef for J5, fko-a-chj5@mil.dk, tlf. +45 2020 9280.

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler i forlængelse heraf. Samtalerne forventes at foregå i Kastelelt, via VTC eller SKYPE. Stillingen er til besættelse 1. december eller snarest derefter.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent