Fortsæt til indhold

Kompagnihjælper til 3 Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Kompagnihjælper til 3 Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at arbejde med den administrative og logistiske tjeneste og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

3. Kompagni består af en fast kadre på ca. 45 mand og der indkaldes ca. 200 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året. Det indebærer bl.a., at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Vores målsætning er at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige residenser. Vi forventer derfor, at vores officerer og befalingsmænd er selvstændige, initiativrige, ordentlige og sætter faglighed højt.

Kompagniets overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på videre- og efteruddannelse af den faste kadre, så man er godt rustet til et eventuelt videre tjenesteforløb i f.eks. stående reaktionsstyrke eller på en af Forsvarets skoler.
Om stillingen
Som kompagnihjælper er du kompagnibefalingsmandens nærmeste hjælper, som understøtter kompagniets drift i sin helhed og command teamet i særdeleshed.

Som kompagnihjælper vil dine primære arbejdsopgaver være af praktisk og administrativ karakter, men det forventes også at du deltager på kompagniets øvelser. Du vil have mange forefaldende opgaver såvel som mere rutineprægede opgaver. Du vil dagligt skulle håndtere, administrere og bistå både værnepligtigt og fast personel med stort og småt. Det er derfor vigtigt, at du har interesse i en vekslende arbejdsdag med opgaver inden for alle områder af kompagniets virke. Din funktion er afgørende for kompagniets velbefindende og drift.

Der vil der være ca. 25 døgn om året, hvor kompagniet er på øvelser, som det forventes at du deltager i dele af.

Koordination og samarbejde mellem de to HBU kompagnier er en essentiel del af hverdagen.
Om dig
Du er i konstabelgruppen med tilfredsstillende tjeneste.

Du har med et udpræget ønske om mere ansvar, og du vil gerne være en del af en travl og udfordrende hverdag.

Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel hvis du har C-kørekort.

Det er en fordel hvis du har været vagtgående garder, og det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

Du har gode IT-færdigheder og et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt kan holde flere bolde i luften samtidigt.
Du er en disciplineret, serviceminded soldat som kan arbejde målrettet for at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning.
Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret og evner at tage styring og formår at gennemføre kontrol. Du er initiativrig, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.

Arbejdstiden er vekslende og der kan i perioder være lange dage, hvilket du har det fint med.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand H. Mikkelsen på telefon 72 83 42 33 eller mail LG-2B-301A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent