Fortsæt til indhold

Mekaniker til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet i Aalborg (Genopslag)


Mekaniker til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet i Aalborg (Genopslag)

Er du konstabel med en faglig baggrund som lastvognsmekaniker, og vil du indgå i en professionel enhed?
Om os
4. Transportkompagni er et operativt kompagni under 1. Logistikbataljon.

Kompagniet er placeret på Aalborg kaserne dog med to eksterne delinger i Holstebro og Kalbyris.

Kompagniet består af 9 delinger: Kommandodeling, Let Transportdeling, Middeltung transportdeling, Tung transportdeling (Kalbyris), Svær transportdeling (Holstebro), Bjærgningsdeling og 1 til 3 Forsynings – og transportdeling.

4. Transportkompagni er et professionelt og operativt kompagni, der leverer operativ logistik på kamppladsen.

Kompagniet er kendetegnet ved dygtige og engagerede soldater der altid løser deres opgaver, samt som værende et kompagni, hvor det er attraktivt at gøre tjeneste.

Kompagniet specialer og opgaver spænder bredt i den daglige tjeneste og under operativ indsættelse. Kompagniets kerneopgave er at flytte kampkraften.

Kommandodelingen (KDODEL) har som helhed et rigtig godt fællesskab og sammenhold, hvor alle kender hinanden godt. Delingen prioriterer det gode samarbejde. Vedligeholdelsesgruppen/KDODEL består af i alt 9 stillinger: 1 x FØRER (Oversergent), 1 x MMEK (sergent), 5 x MMEK, 1 x EMEK og 1 x VMEK, hvor alle stillinger er bemandet undtagen den ene MMEK – stilling.

De primære køretøjer i 4 transportkompagni er MAN HX/SX, MAN SX MILLER BJVG, EAGLE IV samt små køretøjer som GD og UNIMOG. TTP – og STPDEL kører i SCANIA R650 SÆTVGTRK, men disse bliver vartet af mekanikeren i Kalbyris og Holstebro, hvilket betyder at VEDLGRP i Aalborg ikke har noget med disse køretøjer til daglig.
Om stillingen
Dine primære opgaver som lastvognsmekaniker vil være:
- Diagnosticere, reparere og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.

- Støtte KMP enheder i forbindelse med vedligeholdelse i forhold til uddannelse, råd
og vejledning.

- Under øvelser at fungere som kører eller vognkommandør på
vedligeholdelsessektionens køretøjer.

- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn på Forsvarets
køretøjer efter FØ anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet.

- Foretager brugereftersyn på udleverede køretøjer, herunder optælling/mønstring
af køretøj og materiel.

- Indgår som kører og/eller reservekører og løser pålagte opgaver i rammen af
gruppen efter gruppefører/delingsfører direktiv.

- Betjener endvidere evt. køretøjsmonteret udstyr i form af radiomateriel, kran m.m.

- Bemander og betjener endvidere evt. køretøjsmonteret våben.

Henset til kompagniets operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons- og feltforhold.
Om dig
Du er udnævnt konstabel.

Du har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker.

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning.

Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden. Vi ønsker at du er en holdspiller, og har lyst til at indgå i det gode samarbejde der er ved VEDLGRP.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E.
Det er ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Fogh Larsen på telefon 72 83 65 90 eller Peter Allengreen på telefon 72 83 65 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.11.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent