Fortsæt til indhold

Chef for Kommunikationssektionen i Forsvarskommandoen


Chef for Kommunikationssektionen i Forsvarskommandoen

Er du faglig stærk inden for kommunikation? Er du en dygtig leder, der kan holde mange bolde i luften samtidig? Har du erfaring med kommunikation fra en stor organisation? Så er det måske dig, vi søger.

Med udgangspunkt i en kompleks organisation, en vigtig og særdeles spændende arbejdsplads, søger vi en chef for vores Kommunikationssektion.
Om os
Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen, Forsvarsstaben, værnskommandoerne for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt Arktisk Kommando, Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og Forsvarsakademiet.

Kommunikationssektionen, som du vil blive chef for, består af tre elementer, der ledes af tre elementledere. De tre elementer er: et strategi- og planlægningselement, et produktionselement samt et web-element. Kommunikationssektionen holder til i Holmens Kanal og på Kastellet. Både produktion og web har også medarbejdere placeret i Karup. I alt omfatter sektionen ca. 25 medarbejdere. Tilknyttet Ledelsessekretariatet er også en Pressesektion, som Kommunikationssektionen har et dagligt tæt samarbejde med.
Om stillingen
I Forsvarskommandoen kommer du til et område med stor politisk og mediemæssig bevågenhed, hvor der er stor interesse for det danske forsvars engagement i nationale og internationale dagsordener – herunder bl.a. Forsvarets nationale og internationale opgaveløsning, cybersikkerhed og materielindkøb.

Der er tale om en stilling på oberstløjtnant/kommandørkaptajn niveau eller kontorchef, hvor du dels vil skulle videreføre det store arbejde, der allerede ligger i den nuværende kommunikationsafdeling, men også videreudvikle sektionens opgaveløsning indenfor såvel intern såvel som strategisk kommunikation.

Du vil være den kommunikative sparringspartner for Forsvarets øverste ledelse, og det forventes, at du er tovholder for udvikling og implementering langsigtede strategiske kommunikationsindsatser og kampagner for Forsvaret.

Det er dig, der vil få ansvaret for at sikre at Forsvarets hovedbudskaber bliver formidlet på den bedste måde både internt og eksternt. Det gør du gennem ledelse af et stærkt team af dedikerede og dygtige medarbejdere – både civile og militære.
Om dig
Som chef for Kommunikationssektionen bliver du en central person i Forsvarets kommunikation både internt og eksternt. Engagement, forandringsparathed og strategisk udsyn vil derfor være nøgleordene i dit virke. Du får en stor berøringsflade, hvorfor evnen til at skabe relationer til chefer såvel som medarbejdere er vigtig.

Dit virke vil spænde fra en helhedsforståelse på tværs af Forsvarsministeriets område til en formidling internt og eksternt.

Du har kompetencer til at motivere og skabe resultater i en sektion præget af en stor grad af selvstændighed og høj hastighed. Derudover evner du at videreudvikle en sektion, hvor eksekvering er i centrum, og hvor professionalisme og faglighed prioriteres og videreudvikles.

Du kan samle og lede vores dygtige medarbejdere, selv gå forrest, vise handlekraft og sikre, at opgaverne bliver løst i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departementet og de øvrige styrelser på Forsvarsministeriets område. Du er åben, nysgerrig og parat til at trænge ned i substansen.

Hvis du ikke allerede har indsigt i de operative kommandoer og Forsvarets operative opgaveløsning formår du lynhurtigt at sætte dig ind i organisationen med henblik på, at skabe sammenhæng mellem strategiske beslutninger og soldatens hverdag, for dermed at formidle ledelsens beslutninger til soldaten og soldatens historie til omverdenen.

Du kan med fordel have forståelse for forskellige tekniske platforme og disses udvikling, med henblik på at kunne videreudvikle og drive både den tekniske del og anvendelsesdelen af både de interne og eksterne platforme.

Derudover er det ønskeligt, at du i et rimeligt omfang er fleksibel og tilgængelig udenfor almindelig kontortid, når det kræves, ligesom at en vis rejseaktivitet må forventes i stillingen.

Hvis du har en militær baggrund, er det er en forudsætning, at du har gennemført VUT-II eller tilsvarende stabskursus. Alternativt skal du have gennemført en relevant akademisk uddannelse gerne inden for kommunikation.

Hvis du er militært ansat, vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg ligesom, at stillingen vil kunne besættes på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested vil være Forsvarskommandoen i Holmens Kanal 9, København K.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Derudover skal du kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Ledelsessekretariatet, brigadegeneral Anders Berg Olesen på telefon 7281 1101.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf på telefon 3266 5142.

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2021. Der forventes gennemført samtaler i uge 44.

Du søger stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen, bedes du vedhæfte en motiveret ansøgning og CV samt bevis for uddannelse.
Der vil i forbindelse med ansættelsesprocessen måske blive anvendt test.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

26.10.2021

Indrykningsdato

07.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent