Fortsæt til indhold

PMV-kører eller -skytte til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni (genopslag)


PMV-kører eller -skytte til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni (genopslag)

Vil du være kører eller skytte på Piranha 5 i Danmarks bedste mekaniserede infanterikompagni?
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et stående, professionelt mekaniseret infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Til hverdag hersker her en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet skal opstille til NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle vil fylde en del under uddannelsen i 2021. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om stillingen
Du skal virke som kører eller skytte på Piranha 5.

Det forventes at du, sammen med resten af besætningen, står for den daglige vedligeholdelse og drift af køretøj, samt tilhørende materiel og våben.

Du skal kunne støtte de andre funktioner i delingen under den daglige tjeneste, samt under feltforhold.

Derudover skal du virke som PMV-kører eller -skytte i en mekaniseret infanterideling.

Du arbejder i en tremandsbesætning på en PMV, hvor den overordnede ramme er mekaniseret infanteridelingen. Din nærmeste foresatte er KP som er kommandør på PMV’en.
Det forventes at du sammen med resten af besætningen står for den daglige vedligeholdelse og drift af køretøjet samt tilhørende materiel og våben.

Du løser primært opgaver som kører eller skytte herunder signalmand for foresatte, på både gruppe, delings og kompagni net. Du skal dog ligeledes kunne forudse at løse afsiddet opgaver.

Herudover skal du kunne understøtte de andre funktioner i delingen under garnisonen samt feltforhold.
Om dig
Ansættelsen er betinget af, at du som minimum er udnævnt til konstabel, og du skal have kørekort til kategori B og C. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt.

Du skal opfylde følgende indenfor fokuskompetencerne:

Faglighed:
- Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater.
- Du erkender, at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv, og sine nærmeste kolleger.
- Du udviser holdning og selvdisciplin, ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for din egen funktion, samt søge viden og indsigt om naboens funktion, for derved at skabe dig et helhedsbillede.
- Du støtter om nødvendigt andres indsats, med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
- Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
- Du udviser selvstæn-digt initiativ, med henblik på at løse enheden opgaver.
- Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
- Du er loyal over-for opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
- Du har en positiv tilgang til din funktion, og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
- Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsmiljø for alle.
- Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.

Det er ønskeligt du har været kører på et panseret køretøj, at du har gennemgået taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand, og har gennemført signaluddannelse samt RDO152 omskoling.

Da vi er en del af den operative struktur, og skal kunne udsendes, skal du kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, Forsvarets Fysiske basistest og en grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på telefon 25 66 49 20 eller på mail GHR-1B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i
stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som
indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For
Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle
opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller
store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent