Fortsæt til indhold

Kompagnibefalingsmand til Hærens Basisuddannelse ved V Uddannelsesbataljon


Kompagnibefalingsmand til Hærens Basisuddannelse ved V Uddannelsesbataljon

Brænder du for administration, uddannelse og udvikling af Hærens unge infanterister?

Er du en rollemodel for både yngre og ældre befalingsmænd?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister, og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, for herigennem at uddanne Hærens Fundament.

Helt grundlæggende stræber vi efter at uddanne de bedst mulige soldater – på alle niveauer. Vi tror på, at Hærens Basisuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmpere, som gruppe- og delingsførere, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov, til gavn for hele bataljonen.

Kompagniet løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for føring gennem auftrag fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Det følger af denne tilgang, at opgaver internt i kompagniet tildeles med en klar hensigt og en tydelig angivelse af en højre- og venstrebegrænsning, men at der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand udgør du, sammen med kompagnichefen, kompagniets Command Team.

Kompagnibefalingsmanden er den erfarne befalingsmand, der fremstår som rollemodel for kompagniets befalingsmænd og sparringspartner for kompagniledelsen.

Du tilsikrer at kompagniets personel opretholder et professionelt engagement og militær disciplin.

Herudover har du i rollen som kompagnibefalingsmand ansvaret for, at opretholde korpsånd og tilsikre husar kulturen i underafdelingen - dette i tæt samarbejde med kompagnichefen.

I rollen som kompagnibefalingsmand er det vigtigt at du løbende har berøring med personellet i underafdelingen. Det forventes derfor at du indgår som faglærer eller instruktør indenfor dit kompetenceområde.

Under garnisonsforhold forestår du kompagniets administrative opgaver i et tæt samarbejde med det administrative element. Dette indbefatter opgaver som arbejdstidsplanlægning, til og afgang af personel til kompagniet og vagt fordeling.

Ydermere deltager du, på vegne af kompagniet, i bataljonens administrationsmøder.

Du indgår i et tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden med henblik på at sikre befalingsmandsstrategien i bataljonen. Du skal herigennem tage ansvar for og sikre, at kompagniets befalingsmænd får rette vejledning og udvikling af egne kompetencer.

Yderligere vil du indgå som en betroet og integreret del af kompagniets O-GRP og dermed være med til at rådgive kompagniledelsen i relation til uddannelse, indsættelse og daglig drift af kompagniet.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent. Hvis du er oversergent ser vi gerne at du har seks år i graden og er interesseret i at indtræde på MAU eller AU.

Kompagniet ser gerne at du har en bred erfaring på underafdelingsniveauet samt fra internationale operationer.

Du hviler i din faglighed og viger aldrig tilbage fra at bringe den i spil.

Du har en klar holdning til soldatens personlige og feltmæssige optræden samt er i stand til at rette, vejlede og kontrollere enkeltkæmperen, gruppeføreren og delingsføreren indsat i en taktisk ramme.

Herudover skal du turde gå forrest, være synlig i dit virke og forstår betydningen af at motivere og udvikle andre.

I dit daglige virke udviser du forståelse for soldaten som det hele menneske og har en anerkendende tilgang til dine kolleger - med evnen og viljen til at inddrage andres kompetencer i opgaveløsningen.

Slutteligt er det vigtigt for kompagnichefen, at du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor skiftende vilkår har betydning for din opgaveløsning. Din tilgang til tjenesten skal derfor være præget af initiativ, selvstændighed og ansvarlighed med et konstant og målrettet fokus på uddannelsen af fagligt dygtige infanterister og handlekraftige førere, der kan begå sig operativt.

Kompagniet vægter samarbejde, ærlighed og loyalitet blandt kollegaer meget højt og ser dette som en afgørende faktor for at arbejde i kompagniet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Shan Højgaard på telefon 72 83 39 21 – 61 65 46 41 eller mail GHR-5B-200A@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte bataljonsbefalingsmand SSG Anders Mejnholt-Jakobsen telefon 25 55 13 96 eller mail GHR-5B-BTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. november, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent