Fortsæt til indhold

Kommitteret for Hjemmeværnet


Kommitteret for Hjemmeværnet

Synes du Hjemmeværnets frivillige soldater fortjener de bedst mulige rammer for deres opgaveløsning? Motiveres du af at skulle træffe beslutninger med forskellige fageksperter i en politisk styret organisation? Har du mod på et udfordrende job, hvor du som en del af hjemmeværnsledelsen står i spidsen for drift og udvikling gennem langsigtede strategier? Så skal du søge stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2021.
Om os
Forsvarsministeriet søger en ny kommitteret for Hjemmeværnet, der med stor personlig integritet, gode samarbejdsegenskaber og stærke kommunikationsevner kan indgå som en del af Hjemmeværnets ledelse i en stærk organisation og i tæt samspil med chefen for Hjemmeværnet, samar-bejdspartnere og befolkningen i Danmark.

Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, der er organiseret, udrustet og uddannet til at støtte det militære forsvar. Hjemmeværnet støtter først og fremmest ved at opstille et beredskab, der kan supplere og understøtte Forsvarets robusthed ved løsning af pålagte opgaver i fred, krise og krig.

I kraft af Hjemmeværnets organisering som en landsdækkende militær organisation med lokal forankring er Hjemmeværnet tillige egnet til at understøtte aktørerne i samfundets samlede beredskab, hvor Hjemmeværnet i lighed med støtten til Forsvaret understøtter og supplerer robustheden for de øvrige sektoransvarlige myndigheder. Hjemmeværnet har omkring 500 fastansatte medarbejdere, ca. 44.000 frivillige soldater samt personel af reserven.

Hjemmeværnskommandoen, der er placeret i Vordingborg, er den øverste myndighed i Hjemmeværnet og er en styrelse under Forsvarsministeriet.

Hjemmeværnet er derudover organiseret med Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og
Flyverhjemmeværnet samt Hjemmeværnsskolen.
Om stillingen
Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet hjemmeværnsledelsen, som overfor forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Den kommitterede har ansvaret for Hjemmeværnets rekruttering og informationsarbejde. Herud-over er det den kommitteredes ansvar at skabe gode relationer til befolkningen, understøtte forsvarsviljen og derigennem medvirke til at skabe fundamentet for den fremadrettede rekruttering til Hjemmeværnet.

Vores kultur tager udgangspunkt i en målsætning om at skabe de bedst mulige rammer for de frivillige soldaters opgaveløsning til støtte for Forsvaret og andre myndigheder. Kulturen bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring mellem chefer og medarbejdere.

Vi lægger vægt på løbende kompetenceudvikling af både vores chefer og medarbejdere og tilbyder gode fysiske rammer og en uformel, positiv omgangstone med respekt for hinanden og for de militære traditioner. Vi respekterer i særlig grad de frivillige soldaters vilkår, hvorfor nogle aktiviteter, sær-ligt i relation til Hjemmeværnets rådsorganisation samt overværelse af øvelsesvirksomhed og andre uddannelsesaktiviteter gennemføres uden for normal arbejdstid, herunder i weekender.
Om dig
Du har evnen, viljen og modet til at påtage dig opgaver og ansvar i et ledelsesteam i en politisk styret organisation. Du optræder med selvindsigt og evner også at motivere og inspirere dine chefkolleger gennem din politiske forståelse og erfaring med politiske processer.

Du er empatisk med en anerkendende profil, og du formår at få det bedste frem i dem, du samarbejder med.

Du er en aktiv medspiller med helhedssyn og evner at se på tværs af ministerområdet. Du udviser personlig og professionel integritet og forventes at besidde stærke kommunikationsevner.

Det forventes, at du har indsigt i og forståelse for Hjemmeværnets opgaver, personlige kompeten-cer, der understøtter dialogen med Hjemmeværnets mange dedikerede frivillige og kendskab til de politiske ønsker og rammer for Hjemmeværnets udvikling. Derudover vil det være en fordel, hvis du er eller tidligere har været medlem af Folketinget.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Det forventes, at stillingen vil blive besat på åremål for en periode på fire år.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering.
Er du medlem af Folketinget, vil der ske lønafkortning i henhold til bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o. lign.

Dit tjenestested vil være Hjemmeværnskommandoen, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg.
Du må påregne en del rejse- og mødevirksomhed, både på hverdage og i weekender.

Som ansat under Forsvarsministeriet, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Forsvarsministeriets departementschef Morten Bæk, på tlf. 7281 1002.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne Morits Andersen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5564.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er tjenestemand, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38. Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter sendes til Fps-ba-bs102@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2021.

Forsvarsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

19.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent