Fortsæt til indhold

Stabshjælper til 1. Panseringeniørbataljon i Skive


Stabshjælper til 1. Panseringeniørbataljon i Skive

Har du lysten til operativ indsættelse, administration og IT.
Om os
1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) er en operativ panseringeniørbataljon under 1 Brigade, der uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører.

Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende, når indsat.

Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen! 1 PNIGBTN indeholder en stab samt fire underafdelinger; tre panseringeniørkompagnier og et stabskompagni. Samlet set består 1 PNIGBTN af 449 soldater.
Om stillingen
Som stabshjælper vil dine primære opgaver være at støtte bataljonsstaben i forhold til administration og IT.

Det forventes at du kan indtræde i rollen som sekundær kryptokustode, hvor du, sammen med kryptokustoden vil få ansvaret for bataljonens krypto account.

Derudover skal du være stabens GO TO person for IT hjælp.

Du skal endvidere være stabens kompetenceperson indenfor Hærens C2IS (Sitaware HQ) og BMS.

Udover dette, vil der være tid og plads til vedligeholdende uddannelse i enkeltmandsfærdigheder.

Endvidere er idræt en del af hverdagen. Der vil også kunne forventes øvelsesaktivitet og enkelte lange dage, der kræver fravær fra hjemmet.

Om dig
Det er et krav, at du er erfaren overkonstabel og kan arbejde selvstændigt med dine opgaver.

Fagligt er du velfunderet, og kan håndtere komplekse opgaver i word og excel.

Herudover skal du have forrettet tilfredsstillende tjeneste i Forsvaret.

Du har erhvervet som minimum kørekort kategori B. Efterfølgende skal du kunne erhverve kategori C.

Der vil være visse typer køretøjer du skal omskoles til. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste som kontorhjælper.

Hvis der er tale om førstegangstjeneste som stabshjælper vil der være en fordel hvis du har solid erfaring som radiomand i delingsramme.

Det er ikke en forudsætning at du kan kendskab til C2IS og BMS, så længe du har lyst og mod på at tilegne dig kompetencerne igennem diverse kurser.

Du viser initiativ, er fleksibel og klar når det uventede sker, derud over tager du selvstændigt fat på opga-verne, og går op i at levere en god service og et godt produkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Johni Hosbond på telefon 72 82 51 05.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent