Fortsæt til indhold

Leder til Radarværksted i Korsør


Leder til Radarværksted i Korsør

Brænder du for ledelse af tekniske specialister, og er du klar til nye udfordringer, så er det dig, vi mangler.

Vi søger en leder med gennemslagskraft, overblik og som brænder for ledelsesmæssige udfordringer.

Stillingen kan besættes af både civile og militære.
Om os
Radarværkstedet er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og har ansvaret for vedligeholdelse, reparationer, modifikationer, opgraderinger samt systemopdateringer af Forsvarets radarer og våbensystemer.

Radarværkstedet består af hovedværkstedet i Korsør samt et satellitværksted i Frederikshavn, hvor du sammen med 3 øvrige ledere, 2 driftsassistenter samt 38 specialister planlægger og varetager opgaverne på Søværnets land- og skibsbaseret materiel samt flyvevåbnets landbaserede radarer.
Om stillingen
Du vil blive leder for eget ansvarsområde på Radarværkstedet, hvor planlægningen af opgaverne og ressourcerne, inden for området, løses i tæt samarbejde med din leder og lederkollegaer på Radarværkstedet samt øvrige værksteder i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Dine primære opgaver vil være personaleledelse, planlægning, tilrettelæggelse og opfølgning på opgaver samt sagsbehandling inden for værkstedets ansvarsområde.

Du skal ved afholdelse af udviklings-, syge- og lønsamtaler sikre en høj trivsel og understøttelse af den faglige fastholdelse og udvikling på værkstedet.
Der stilles krav om, at du sikrer, at opgaverne udføres med øje for økonomisk ansvarlighed med fokus på korrekt ressourceudnyttelse samt indenfor aftalt tid og kvalitet.
Du vil få snitflader til blandt andet skibe og sagsbehandlere i Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse i forhold til udførsel og dokumentation af opgaverne.
Du vil opleve perioder, hvor din dagligdag ikke bliver som planlagt, da Forsvarets operative behov vil blive prioriteret før øvrige opgaver.
Om dig
Du har en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev f.eks. som elektronikfagtekniker eller automatiktekniker, som du har suppleret med dele eller hele akademiuddannelse i ledelse eller tilsvarende. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag.

Du er gennemslagskraftig som leder og har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.
Du skal være kvalitetsbevidst, grundig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.
Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.
Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.
Du har et godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet.
Det er et krav, du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes alt efter kompetancer/erfaring som enten værkmester eller overværkmester-2 i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 29.818,89 kr./31.887,93 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos værkstedsleder Marianne Raahauge på telefon 2921 6215 eller orlogskaptajn Ole Sørensen på telefon 7282 2501
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Anneli Kruse på telefon 32665800

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021, og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent