Fortsæt til indhold

(Tidsbegrænset stilling) Delingsførere til 1 Kompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet - Mobiliserings Basisuddannelse.


(Tidsbegrænset stilling) Delingsførere til 1 Kompagni/V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet - Mobiliserings Basisuddannelse.

Brænder du for at føre militære enheder, kan du udvikle dygtige førere og uddanne robuste infanterister? Trives du bedst under feltforhold, og vil du udvikle dine analytiske færdigheder, så søg stillingen som delingsfører ved 1. kompagni.
Om os
Som de eneste i landet gennemfører kompagniet en ny 8 måneders værnepligt, med det formål at opstille tre mobiliseringskompagnier til kampbataljonerne ved 1. brigade.
Den helt nye uddannelse tager afsæt i dele af basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen med tyngde i enhedsuddannelse af delingen i rammen af kompagniet.
Uddannelsen er et solidt fundament til at uddanne robuste infanterister og førere på alle niveauer.

Vi prioriterer fastholdelse og udvikling af den enkelte soldat højt. Gennem en kontinuerlig og målrettet kompetenceudvikling i funktionen, sikrer vi uddannelse med et højt fagligt niveau og en motiverende hverdag.

Opgaver løses ved en fælles indsats på tværs af niveauer og funktioner. Opgaver anvises konkret med et formål og en målsætning, men der er højt til loftet og metodefrihed i vejen frem mod målet.
Der hersker en uformel omgangstone og inkluderende ledelsesstil ved kompagniet, hvor autoritet skabes gennem faglighed og gensidig respekt på tværs af funktionsniveau.
Vi tror på, at det udvikler selvstændige, initiativrige og handlekraftige soldater og førere.
Om stillingen
Du vil få ansvaret for en infanterideling på ca. 35 mand fordelt på tre grupper og en delingstrop bestående af en næstkommanderende samt signal- og sanitetspersonel. Delingen råder over lette håndvåben og funktionsudrustning tilsvarende en operativ underafdeling.

Som delingsfører er din primære opgave, at føre infanteridelingen i kompagniets taktiske aktiviteter gennem enhedsuddannelse, skyde- og øvelsesaktiviteter.
Tyngde i uddannelsen er klart angivet ved 26 enhedsuddannelsesdage, 20 øvelsesdage og tre skydeperioder af fem dages varighed fordelt på seks måneder.

Som delingsfører er du ansvarlig for den faglige udvikling af delingen, og det er dit erfaringsgrundlag og analytiske blik for infanteriuddannelse, der løfter niveauet.
Som leder skaber du et motiverende miljø med din personlighed og du formår at sikre god trivsel for delingens soldater.

Du vil desuden fungere som kompagniets faglærer i enkelte fag i relation til dine kompetencer og ønsker. Du skal forvente at løse planlægningsopgaver som f.eks. kompagniets skydeperioder og det forventes, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet med opgaver.

Yderligere vil du indgå som en betroet og integreret del af kompagniets O-gruppe og have stor indflydelse på kompagniets udvikling.

Der vil være gode muligheder for, at udvikle din doktrinære forståelse og analytiske færdigheder i relation til kompagniets og delingens løsning af taktiske aktiviteter. Der vil være mulighed for funktionsrelevant kompetenceudvikling og efteruddannelse i stillingen.
Om dig
Du har tidligere erfaring som delingsfører og er overgået til reserven. Du har måske tidligere erfaring fra operative enheder som geværskytte eller gruppefører.
Stillingen kan også besættes af en løjtnant med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Du besidder gode enkeltkæmperfærdigheder, du behersker gruppens kampeksercits og delingens standardfremgangsmåder.
Som fører er du analytisk velfunderet og kender det doktrinære grundlag. Du kan modtage en opgave gennem en kompagnibefaling, udarbejde en taktisk løsning, formidle denne til delingen og gennemføre manøvren i terræn.

Du hviler i din faglighed og viger aldrig tilbage fra at bringe den i spil. Du er i stand til at rette, vejlede og kontrollere infanteristen og gruppeføreren.
Du skal turde gå forrest, være synlig i dit virke, bringe dig selv i spil og derved motivere og udvikle andre.

I dit daglige virke udviser du forståelse for soldaten som det hele menneske, og har en anerkendende tilgang til dine kolleger, og ønsker at inddrage deres kompetencer i opgaveløsningen. Du arbejder struktureret og formår at planlægge dine og delingens opgaver hensigtsmæssigt med sammenhæng til angivne ressourcetildeling. Samtidig er du omstillingsparat og formår at tilpasse dig til situationens udvikling.

Din tilgang til tjenesten er præget af initiativ, selvstændighed og ansvarlighed med et målrettet fokus på uddannelsen af fagligt dygtige infanterister og handlekraftige førere, der kan begå sig operativt.
Vigtigst af alt er, at du besidder viljen og evnen til, at udvikle dig fagligt og personligt.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en tidbegrænset stilling, hvor ansættelsen gælder fra tiltrædelsesdagen og indtil 30. juni 2022

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Gardehusarkasernen Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Casper Rune Klestrup Christensen på telefon 60 61 07 72 eller mail GHR-5B-100A@FIIN.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2021, og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb.

Tiltrædelse efter aftale og gerne hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

18.10.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent