Fortsæt til indhold

Kryptokustode til Air Control Wing i Karup


Kryptokustode til Air Control Wing i Karup

Har du altid styr på stumperne, og er der intet der glider under radaren?
Så er stillingen som kryptokustode ved Air Control Wing lige noget for dig.
Om os
Air Control Wing, Support Group, Commander’s Support Section ligger på Flyvestation Karup. Du bliver tilknyttet Crypto, Security & Signal Element, der blandt andet arbejder med kommunikation, dokumenthåndtering og krypto forvaltning og militær sikkerhed. Elementet du vil tilhøre består af 6 specialiserede medarbejdere med hver deres ansvarsområde. Vi er et miks af mænd og kvinder med mange års erfaring – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Du vil, som kryptokustode, i Crypto Security & Signal Element deltage i den daglige opgaveløsning i elementet. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

Du vil blive involveret i mange opgaver omkring krypto og vil blive en del af et fagligt stærkt element som der dagligt kan sparres med i opgaveløsningen.
Men frem for alt vil du blive en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.

Du vil i samarbejde med dine kollegaer bl.a. stå for varetagelsen af funktionen som Air Control Wing kryptokustode for Control And Reporting Centre Karup, der laver suverænitetshåndhævelse og overvåger Danmarks luftrum.

Alt efter dine kompetencer vil du eventuelt skulle indgå i Air Control Wings team af skydeledere, som gennemfører grunduddannelse og vedligeholdende træning på pistol.
Om dig
Du er udnævnt oversergent og har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.

Vi ser gerne, at du har erfaring med arbejdet som kryptokustode, og at du har gennemgået kryptokustodeuddannelsen eller er villig til at tage uddannelsen. Du vil få en grundig oplæring i arbejdet som kryptokustode.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret.
• Gode engelskkundskaber
• Kørekort B.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på minimum dansk og engelsk og du er opsøgende og omhyggelig samt har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag.
Du anvender PC og Microsoft Office, specielt Excel programmer, da det er en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Mads Vester Larson på telefon 72 84 52 45 eller på mail ACW-SCS-007@MIL.DK chefsergent Kaare B. Nielsen på telefon 72 84 50 51 eller på mail ACW-SCM-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 43.
Stillingen ønskes besat 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

29.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent