Fortsæt til indhold

Koordinationsbefalingsmand til Flyveskolen


Koordinationsbefalingsmand til Flyveskolen ved Helicopter Wing Karup

Er du oversergent eller en erfaren sergent med mod på mere, har du flair for teknologi og ønsker du at være en del af en innovativ enhed, er du måske den rette person til stillingen som koordinationsbefalingsmand på Flyveskolen i Karup.
Om os
Flyveskolen har primært til opgave, at udvælge egnede pilotkandidater til fortsat uddannelse som pilot i Flyvevåbnet. Flyveskolen gennemfører sekundært en række kurser for besætningsmedlemmer, taktiske operatører, missionsplanlæggere, Duty Ops assistenter, flyvelæger, flyveledere, kadetter samt omskoling og efteruddannelse af piloter til T-17.

Flyveskolen består organisatorisk af tre hovedsektioner, som er henholdsvis en operativ-, uddannelses- samt en koordinationssektion. Vi opfatter os selv som en meget professionel virksomhed med stor fokus på høj kvalitet i det produkt vi leverer. Vi tilbyder derfor også en vis grad af fleksibilitet for den enkelte medarbejder i hverdagen, for herigennem at skabe en god balance mellem opgaveløsning og trivsel.
Om stillingen
Du vil indgå i vores Koordinationssektion, som dagligt håndterer praktisk drift af selve Flyveskolen og Flyveskolens mange forskellige kurser og elever.

Det vil være din primære opgave at støtte enhedens driftsopgaver, og under ledelse af teamlederen bidrage til fortsat udvikling af de mangeartede opgaver som en enhed i udvikling skal kunne styre.

Stillingens fokus er teknologiorienterede støtte opgaver i forbindelse med kursisternes gennemgang af de udbudte kurser på Flyveskolen. Flyveskolen arbejder bl.a med Virtual Reality (VR) briller, hvor stillingen skal støtte med styring og vedligehold af dette system. Stillingen indeholder også udvikling og vedligehold af Flyveskolens SharePoint side, vedligehold og opdatering af Electronic Flight Bag (EFB), udarbejdelse af elevhæfter og eventuelt arbejde med styringsværktøjet Wing.

Opgaverne varierer gennem året afhængig af, hvilke kurser der gennemføres på Flyveskolen.
Kursister på Flyveskolen gennemgår et hektisk forløb og det er vigtigt at rammerne om kursisterne er på plads, så kursisterne kan koncentrere sig om deres forløb. Denne stilling indgår i det samlede hold på Flyveskolen som støtter og styre rammerne om både Flyveskolen og Flyveskolens kursister.
Om dig
Du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret medarbejder med gode kommunikative evner. Du er interesseret i teknologi og innovation. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver inden for en nærmere defineret ramme, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde.

Du er punktlig og serviceminded og tillægger samarbejde stor værdi, idet du skal kunne fungere i en mindre enhed, hvor samspil med de øvrige kolleger er afgørende for hele Flyveskolens virke.

Grundet stillingens fokus på teknologi og innovation vil det være en fordel, hvis du flair for at arbejde i diverse IT platforme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for Flyveskolen major J.F. Andersen (AND) på telefon 72 84 36 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 22. oktober 2021og samtaler forventes afholdt i uge 44.
Stillingen ønskes snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.10.2021

Indrykningsdato

29.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent