Fortsæt til indhold

Delingsfører og Forsyningsekspedient ved reservedelsdelingen 3. VEDLKMP i Aalborg


Delingsfører og Forsyningsekspedient ved reservedelsdelingen 3. VEDLKMP i Aalborg

Er du klar på udfordringer på et fagligt og taktisk niveau, hvor det er dig, der er med til at sætte rammerne for reservedelsforsyningstjenesten ved 1. Brigade.
Vil du have et arbejde, der har betydning for den operative vedligeholdelsestjeneste herhjemme som i INTOPS, så søg stillingen som delingsfører og FEKS ved reservedelsdelingen.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er primært placeret på Aalborg kaserne.

Bataljonens opgave indebærer, at hverdagen for bataljonen varierer mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for de øvrige kompagnier er, at de udelukkende består af fastansatte soldater, hvor Vedligeholdelseskompagniet hovedsagelig består af designeret personel.

Det soldatermæssige håndværk er i højsædet, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

3. Vedligeholdelseskompagni opstiller og uddanner en række specialiserede reparationsdelinger, en reservedelsdeling, en driftsdeling samt en kommandodeling som kan holde brigadens materiel og køretøjer i operativ drift.

Kompagniet er hjemhørende på Aalborg kaserner, men størstedelen af vedligeholdelseskompagniets soldater gør tjeneste på forsvarets forskellige værksteder, når bataljonen ikke er indsat eller uddanner sig.
Om stillingen
Som delingsfører for Reservedelsdelingen skal du uddanne, føre og indsætte delingen taktisk og fagligt når delingen og kompagniet er samlet.

Du kommer til at indgå i ledelsesgruppen, hvor du er med til at sætte retningen for kompagniet.

Samtidigt er du kompagnichefens nærmeste rådgiver inden for FEKS området, hvor du bidrager til udviklingen af procedurer for reservedelsforsyningstjenesten ved kompagniet.

Du bliver ansvarlig for at opbygge og vedligeholde Brigadens reservedelsbeholdning samt opbygning af reservedelspakninger og –beholdninger til INTOPS, beredskaber og uddannelse.

Du vil få et tæt samarbejde med S7/1. Logistikbataljon i udarbejdelse af styklister til reservedelspakninger og anden udviklingsarbejde.
Om dig
Du er seniorsergent og uddannet reservedelsforsyningsekspedient med erfaring inden for reservedelsforsyningstjeneste, alternativt er du oversergent med bred erfaring på området.

Du er proaktiv, analytisk stærk og kan se tingene i et større perspektiv, samtidigt med at du kan skabe struktur og overblik.

Du vil udfordres fagligt og taktisk med opgaver, der spænder fra udvikling over uddannelse til taktisk indsættelse og vil sammen med dine kolleger skabe gode rammer for KMP og brigadens vedligeholdelsestjeneste.

Du udviser selvstændighed og initiativ i opgaveløsningen og arbejder gerne sammen med andre for at opnå det bedst mulige resultat.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og kompagniet, og du sætter en ære i at levere varen, også når tingene spidser til.

Det er ønskeligt at du har udsendelseserfaring, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Rasmus Kristensen på telefon 28 72 41 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

27.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent