Fortsæt til indhold

Leder af Mission Support Elementet i Eskadrille 722


Leder af Mission Support Elementet i Eskadrille 722

Har du lyst til at være helt tæt på den operative opgaveløsning og være leder for et mindre team, der er central i den operative drift og videreudvikling af Eskadrille 722 (ESK 722)? Kan du fungere under pres i et dynamisk miljø og samtidig levere kvalitetsprodukter hver gang? Så er stillingen som leder af ESK 722 Mission Support Elementet måske jobbet for dig.
Om os
ESK722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets middeltunge helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search & Rescue (SAR) helikopter og som Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT).

ESK722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage er tre SAR helikoptere på beredskab. Ydermere støtter ESK722 operationer for bl.a. Hæren og Søværnet, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
TTT-kapaciteten er under konstant udvikling, og du vil være en nøglebrik i forbindelse med forankringen af nye opgaver i de daglige træningsrutiner og standarder.


ESK722 Mission Support Elementet består af tre medarbejdere, der dagligt understøtter selve EKS722 til at opretholde enhedens operative niveau. Samtidig understøttes den generelle planlægning af ESK722 flyvende aktiviteter i samspil med resten af eskadrillen.
Om stillingen
Som leder af Mission Support Elementet i ESK 722 vil du blandt andet have ansvaret for at udfærdige og tilvejebringe de informationer, der muliggør udførelse af taktiske helikopteroperationer. Du og de øvrige medarbejdere i Mission Support Elementet vil således være et centralt element i planlægningen af operationer, og dit og dine medarbejderes arbejde vil derfor også være afgørende for en succesfuld gennemførelse af missioner – nationalt og internationalt.

Det bliver endvidere din opgave at tilsikre, at Mission Support Elementet leverer en fleksibel, effektiv og rettidig støtte til ESK722 samlede opgavekompleks, herunder som støtte i forbindelse med TTT engagement i INTOPS, men også nationalt i forbindelse med SAR og ved øvelser.

ESK722 MSE består af tre medarbejdere. Du skal som leder arbejde med skabe et velfungerende og effektivt team i Mission Support Elementet og samtidig understøtte den generelle planlægning af ESK722 flyvende aktiviteter i samspil med øvrige faggrupper i enheden.

Der må i perioder forventes rejseaktivitet i forbindelse med internationale operationer og øvelser i ind- og udland og endvidere deltagelse i aktiviteter udenfor normal arbejdstid.
Om dig
Du er oversergent eller en egnet sergent.
Vigtigst er at du kan lide at arbejde i en enhed, hvor høj faglighed er en selvfølge og hvor opgaver ofte udføres under tidspres.

Du har passion for at motivere dine medarbejdere og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer.
Dertil er du konstruktiv, har gode planlægnings- og samarbejdsevner, men samtidigt evner at løse opgaver selvstændigt.

Du skal være i stand til at se muligheder og udnytte udviklingspotentialet i Mission Support Elementet, herunder være en drivkraft i videreudviklingen af blandt andet missionsplanlægning og tilhørende værktøjer.

Anvendelse af IT-systemer er en del af det daglige arbejde, hvorfor gode IT kundskaber er en forudsætning og det forventes, at du hurtig kan sætte dig ind i nye softwareprogrammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Flight Commander, TTT Kaptajn M.R. Jacobsen (REL) på telefon 26 43 99 08 eller på mail HW-722-c001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 25. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber samt støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrke. På Flyvestation Karup driver vi den militære lufthavn og uddanner Forsvarets kommende piloter og besætningsmedlemmer.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder og faglige skel, og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads skaber styrke i opgaveløsningen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

24.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent