Fortsæt til indhold

Depothjælper korporal til 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon Aalborg


Depothjælper korporal til 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Er du soldat til fingerspidserne, og har du interesse for den operative depottjeneste.
Kunne du ligeledes tænke dig at indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag.
Om os
1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade.

KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse.

Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i 1 FSKMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone.

1 FSKMP består af tre delinger: Kommandodelingen, 1- og 2 forsyningsdeling. Hver forsyningsdeling består af en deltrop, to middeltunge transportsektioner og en depotsektion hvori denne korporal stilling findes.

1 FSKMP har fast tjenestested på Aalborg kaserner.

Om stillingen
Depotsektionen modtager og i samarbejde med transportsektionen i delingen pakker alle de forsyninger, som brigadens enheder skal bruge.

Det betyder, at arbejde som depothjælper giver en alsidig hverdag med et til tider skiftende arbejdstempo.

Der vil både under indsættelser og i dagligdagen på kasernen være opgaver som skal løses.

Det selvfølgelig samtidig med at man, som kompagniets andre soldater, deltager i den mere generelle militære uddannelse.

Som depothjælper korporal er man den faglige ekspert inden for sit område. Man er den, som depotets andre hjælpere naturligt går til, når der er faglige spørgsmål.

Man er ligeledes den, som fungerer som leder for sektionen, når sektionsføreren og næstkommanderende er på andre opgaver.

Der vil i stillingen være mulighed for at dygtiggøre sig bredt inden for materieltjenesten.

Enten med henblik på arbejdet sektionen, eller i forhold til andre funktioner inden for materielområdet.

Denne stilling vil ligeledes ruste dig godt til en lang karriere indenfor det logistiske spor i Forsvaret, enten S4, S7 sektionerne ved bataljonen eller ved Forsvarets andre logistiske led.
Om dig
Du er udnævnt korporal.
Alternativt er du konstabel klar til at gennemføre korporaluddannelsen.

Du indgår som en del af depotsektionen, men det forventes også, at du kan arbejde mere selvstændigt med stillede opgaver.

Du har ligeledes en høj ansvarsfølelse over for stillede opgaver, og sætter en ære i at de bliver løst korrekt og til tiden.

Du har en professionel holdning til det at være soldat, og er klar på at løse din funktion om det være sig på kasernen bag et skrivebord, eller i felten under et sløringsnet.

Det er et krav at du har kørekort kategori B og og ønskeligt at du også har C- C/E.

Det er ligeledes ønskeligt at du har truckcertifikat og ADR-bevis.

Du er ligeledes ønskeligt at du har erfaringer med at arbejde med SAP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Mathias Toftdal på telefon 41 38 57 22.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

23.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent