Fortsæt til indhold

Vedligeholdelseshjælper til Human Interaction KMP ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet


Vedligeholdelseshjælper til Human Interaction KMP ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet

Besidder du en stor grad af overblik, og kan du lide at have styr på tingene? Kan du lide at være serviceminded og at have med specialiseret mennesker og grej at gøre?
Om os
2 MIBTN er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder som operative kapaciteter. 2 MIBTN leverer efterretninger, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC), samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Human Interaction kompagniet (HIKMP) er et ny oprettet kompagni, hvor 1 MIKMP, IAKMP og Counter Intelligence er blevet sammenlagt til en enhed.
Om stillingen
Som vedligeholdelseshjælper (VEDHJ) indgår du i kommandodelingen. Dine primære opgaver er, at servicere de tre delinger i den daglige drift på både øvelser og på garnisonen.

Bistå sektionsfører med planlægning og drift af eftersyn og vedligeholdelsesopgaver.

Foretager eftersyn og vedligeholdelse af motormateriel ved HIKMP.

- Prøvekører og stiller diagnose.

- Foretager reparation og eftersyn af våben, optisk materiel, mm.

- Gennemfører eftersyn forud for skydning, herunder deltagelse ved kompagniets skydeperioder.

- Varetager eftersyn og reparation af radio- og elektronikmateriel ved HIKMP.

- Deltager i vedligeholdelsestilstandskontrol efter sektionsførerens bestemmelser.

- Deltager ved feltmæssig vedligeholdelse og flotbringning af køretøjer ved HIKMP.

- Virker som kører/vognkommandør på kompagniets vedligeholdelseskøretøjer.

- Virker som arbejdsmiljørepræsentant på depot/echelon området.
Om dig
Du er uddannet korporal eller konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Du har en faglig uddannelse som våbenmekaniker eller motormekaniker.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, være fokuseret og målrettet.

Det er derfor vigtigt, at du har sans for god kommunikation, og samtidig besidder gode samarbejdsevner.

Du skal gerne have flair for IT, logistik og punktlighed. Det forventes, at du påtager dig ansvar for den daglige drift med støtte fra kompagniets sektionsføre for vedligeholdelsen.

Ligeledes forventes det, at du altid stræber efter at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som serviceorgan. Du skal være fleksibel i både tid og tankegang grundet daglige opgaveløsninger og udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CSG Ivan Hoiland telefon 41 11 50 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Samtaler i uge 43/44. Ansættelse pr. 1. januar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

23.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent