Fortsæt til indhold

Elektronikfagtekniker til Garnisonsværksted Holstebro (Genopslag)


Elektronikfagtekniker til Garnisonsværksted Holstebro (genopslag)

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, kan du lide at reparere og vedligeholde en bred vifte af Hærens elektroniske materiel, og har du en faglig uddannelse som elektronikfagtekniker, radio-tv-fagtekniker, elektronikmekaniker eller lignende? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Garnisonsværksted Holstebro udfører eftersyn og reparationer på mange forskellige materieltyper og køretøjer, lige fra mandbårne radioer og håndvåben til lastbiler og kampvogne. Vi støtter til dagligt både stående styrke og uddannelsesenheder under kamptropperne.

Vi er 48 medarbejdere på værkstedet fordelt på driftskontor, bælte-, hjul-, våben-, elektronik- og dækværksted samt et reservedelslager. Alt personel på er fastansat militært personel, som ud over at løse Vedligeholdelsesopgaver også gennemfører egentligt militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab samt udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber at holde et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.

Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt. Vi er pt. i gang med at gennemføre diverse arbejdsmiljø projekter med henblik på at blive certificeret til ISO 9001 og ISO 45001.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed. Som elektronikfagtekniker vil du også komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet sektionsfører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af radiomateriel samt elektroniske systemer på hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i regi af 3. Vedligeholdelseskompagni under Logistikkompagniet ved Trænregimenetet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du er konstabel med svendebrev som elektronikfagtekniker, radio-tv-fagtekniker, elektronikmekaniker eller lignende.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau. Du har lyst til at tilegne dig ny viden indenfor faget og videreuddanne dig.
Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat, idet opgaverne kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som elektronikfagtekniker i internationale operationer.
Det er desuden ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Hvis du, som civil, ønsker en militær karriere, vil det også være muligt. Du vil dog først skulle igennem en afprøvning i Jonstrup, der består af en fysisk basistest (løb og øvelser), lægeundersøgelse og psykologsamtale inden tilbud om ansættelse i Forsvaret. Dernæst forpligter du dig til at gennemføre Hærens Basisuddannelse (værnepligt) samt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested er Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til "hemmeligt" og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Karsten Vestergaard, tlf.: 30 31 30 60.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand.
De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.
Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

23.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent