Fortsæt til indhold

Teknologirådgiver til højteknologisk Videnscenter


Teknologirådgiver til højteknologisk Videnscenter

Har du lyst til at arbejde med de nyeste teknologier og forskningstiltag inden for forsvarsområdet, med stor national og international kontaktflade?
Så har vi igen en spændende og udfordrende stilling som teknologirådgiver i et stærkt team af tekniske specialister i vores Videnscenter i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i Ballerup.
Om os
Videnscentret består for tiden af 14 højtuddannede medarbejdere samt energiske studentermedhjælpere og specialestuderende. Vi beskæftiger os med forsvarsrelevante højteknologier internt i FMI samt eksternt for Forsvarsministeriets koncerns operative myndigheder i form af rådgivning, analyser og tekniske målinger. Videnscentret har meget stor berøring med tilsvarende organisationer i udlandet samt industrier og universitetsmiljøer i både ind- og udland.

Videnscentret har ligeledes en række målekapaciteter bestående af egenudviklede radarsystemer, elektrooptiske og akustiske systemer samt andre sensorsystemer. Disse systemer anvendes til målinger på fly, helikoptere, skibe, køretøjer samt en række tilhørende systemer og materialer.

Vi har en uformel omgangstone med høj faglighed, og hverdagen er varieret og spændende, da der konstant er nye, fagligt spændende udfordringer. Videnscentret består af en række nyansatte initiativrige medarbejdere, og du vil have mulighed for at præge centrets arbejdsform og trivsel.
Om stillingen
Du skal varetage selvstændig forsknings-, innovations- og eksperimentelt baseret rådgivning og formidling af resultater til gavn for Forsvarsministeriets koncern og dets myndigheder.

Du skal generelt yde rådgivning i materielfaglige anliggender, og vil indgå som ekspert i diverse projekter og foretage analyser vedrørende fagligt brede problemstillinger.

Du forventes at vil få en central rolle inden for radar-, missil- og signalbehandlingsteknologi områderne. Dette indbefatter bl.a. en række aktiviteter i både NATO og i bilateralt regi herunder samarbejde med industrien i både ind- og udland.

Du skal endvidere udføre projektledelse, herunder sagsbehandling for FMI medfinansieringsprojekter samt arbejde betydeligt med innovationsprægede aktiviteter. Disse områder giver i særlig grad mulighed for at samarbejde med forskningsinstitutioner og dansk industri, heriblandt små iværksætterfirmaer med pionerånd inden for forsvarsrelevante teknologier.

Du skal forvente at deltage i NATO Science & Technology Organization og i samarbejde med andre NATO-instanser. Du vil også skulle deltage i forsøg og øvelser både nationalt og internationalt.

Der kan i stillingen desuden være behov for at yde støtte til sagsbehandling inden for radar, elektrooptik og elektronisk krigsførelse i relation til flyvevåbnets, søværnets og hærens platforme. Deltagelse på ad hoc basis i større projekter, eksempelvis ved indkøb af nye større kapaciteter som platforme, samt sensorer til Forsvarets platforme.

Herudover skal du yde faglig assistance på enkelte myndighedsopgaver inden for eksempelvis militær eksportkontrol.
Der må påregnes nogen rejseaktivitet, anslået mellem 40-50 dage om året.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau som civilingeniør eller lignende – gerne med en forskningsmæssig overbygning på ph.d. niveau eller tilsvarende og gerne med nogle års erfaring og meget gerne inden for radar- og signalbehandlingsområdet

Det afgørende er, at du har interesse for det militærteknologiske fagområde og har erfaring fra forsknings- eller udviklingsmiljøer.

Det er vigtigt, at du trives i en indholdsrig og varieret hverdag, du tænker analytisk og er god til at opbygge netværk.

Som person er du fagligt struktureret og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper og har et positivt mindset og er åben for nye ideer.

Derudover er du grundig og kvalitetsbevist i forhold til dine arbejdsopgaver og er i stand til at formidle tekniske problemstillinger på en klar og forståelig form.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der vil være mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Ved ansættelser i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde godkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Steen Søndergaard på telefon 4046 3677, eller på mail: FMI-LU-CHVV@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-sagsbehandler Mette Sanggaard Kristensen på telefon 7281 9172, eller på mail: FPS-BA-BS211@mil.dk

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som ansøgning, cv og dokumentation for uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021, med forventede samtaler i umiddelbar forlængelse heraf.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
FMI har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilområdet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvaret lige fra kampvogne, skibe og fly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent