Fortsæt til indhold

Sagsbehandler med speciale i Hærens kryptosikkerhed til Implementeringssektionen (Genopslag)


Sagsbehandler med speciale i Hærens kryptosikkerhed til Implementeringssektionen (Genopslag)

Om os
Sagsbehandling af kryptosikkerhed i Hæren sker i dag i et team bestående af en sagsbehandler/kryptosikkerhedsofficer/kontorleder (kaptajn), to sags-behandlere/instruktører (seniorsergent), to kryptokustoder/instruktører (oversergenter) samt en alternativ kryptokustode (konstabel). Teamet er underlagt Implementerings-sektionen ved 3. CIS operationsstøttebataljon under Føringsstøtteregimentet. Sektionen samlede virke er, at levere vejledning til Hærens enheder inden for kryptosikerhed samt ikke mindst levere strukturelle kryptosikkerheds-uddannnelser på hele forsvarsministeriets ressortområde.

Vi har i sektionen en høj standard i opgaveløsningen og går ikke på kompromis. Inden for sektionens virkefelt ligger også ansvaret som Kontrollerende Myndighed på vegne af Hærkommandoen (HKO), som medfører en bred kontakt internt i Hæren men også ved de andre kommandoer og værn.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver som sagsbehandler vil primært knytte sig til Hærens behov for krypteret informationsudveksling og der vil være rig lejlighed til egen kompetenceopbygning inden for kryptoforvaltning og -rådgivning, ofte i samarbejde med HKO, NDA/DA, CFCS og KAKI.

Du skal forvente stor grad af frihed indenfor de tildelte sagsområder, og resultaterne skabes gennem dine gode evner til at optræde serviceminded i forhold til en stor kontaktflade i samspil med din fagligt stærke profil.
Du skal også forvente at deltage i nye udviklingsprojekter bl.a. den kommende digitalisering af Hæren ligesom driften af igangværende projekter er en del af dagligdagen.

Dine hovedopgaver knytter sig tæt til Hærkommandoens aktiviteter og spænder vidt fra forberedelserne af eksempelvis en ny mission til implementering af nyt radioudstyr i relation til behov for kryptering. På baggrund heraf forventes du at videregive information gennem direktiver til dine kollegaer i IMPSEK/krypto i forhold til opstilling af eksempelvis byggehold, MFP/MRT/MRX samt kontaktbesøg ved Hærens enheder.

Du skal forvente at deltage i inspektioner på kryptosikkerhedsområdet ved Hærkommandoens Generelle Militære Sikkerhedseftersyn ved udsendte og hjemlige kryptoaccounts, som medfører korterevarende rejseaktivitet i ind- og udland. Du støtter tillige Tjenestegrensinspektøren for Hæren ved Føringsstøtteregimentet på kryptoområdet.

Endelig er du ansvarlig for informationsudveksling gennem nyhedsbreve og ERFA-møder i forhold til kryptorelevante emner.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring, gerne fra Hæren, med interesse for og entusiasme omkring kommunikationssikkerhed og kryptoforvaltning på fortrinsvis taktiske signalsystemer. Har du tidligere beskæftiget dig med krypto, som kryptokustode eller kryptosikkerhedsofficer er det en klar fordel. Ellers må du forvente at skulle gennemføre en række af vores kryptokurser.

Som menneske er du omgængelig med høj faglig stolthed og sætter en ære i det gode samarbejde, internt som eksternt. Du er forandringsparat, men du kommunikerer klart og tydeligt, og derved bidrager du til stor professionalisme i et miljø, hvor opgaverne skifter hurtigt.

Du er struktureret og selvstændig. Sektionen bliver ofte udfordret, og derved er der krav til hurtige løsninger, hvor du formår at fastholde det sikkerhedsmæssige overblik.
Det er et krav at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk.

Det er en fordel, såfremt du tidligere har beskæftiget dig med undervisning, idet stillingen indeholder en instruktørrolle i forhold til de kryptoforvaltningskurser, som sektionen gennemfører (ca. 40 kurser årligt) med egne instruktører, hvorfor du forventes at afholde enkelte lektioner på disse kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved de til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftalen mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for stampersonel af linjen og reserven samt i elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne godkendes til YHEM/CTS og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænse, herunder ved enheder i internationale missioner med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Implementeringssektionen; major Kristian Petersen på telefon: 41 38 54 04 eller på mail: FSR-3B-000A@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen vedForsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 27. september 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent