Fortsæt til indhold

Sagsbehandler i Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling


Sagsbehandler i Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling

Vil du være med til at anskaffe våben, udrustning og materiel til soldaten?
Om os
Faggruppe Kamp består af tre teams, hvor det er meningen, at du primært skal systemintegrere mellem og støtte de to teams, der arbejder med enkeltmandsudrustning og våben.
Vores omgangstone er professionel, fri og kammeratlig, og der er et sundt miljø med mulighed for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.
Om stillingen
Som medarbejder i Faggruppe Kamp kommer du til at arbejde sammen med professionelle og engagerede sagsbehandlere. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, idet vi har overlap mellem de forskellige fagområder i faggruppen.

Vi vil tage udgangspunkt i dine kompetencer, og se hvordan du kan tage del i vores samlede fagansvar. Dit fagområde er soldaten – soldaten set som et system. Men umiddelbart håber vi, at du kan varetage ansvaret for systemintegration, hvor der er overlap og interaktion mellem flere fagområder samt løfte enkeltsager, når belastningen overmatcher de øvrige sagsbehandleres kapacitet. Endelig vil du som sagsbehandler også skulle arbejde med uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og manual- eller reglementsskrivning, som det normalt kræves, inden nye våben, udrustning og materiel kan tages i brug. Da vi varetager fagansvar for hele Hæren, vil der også være jævnlig dialog med bataljonerne, brigaderne, Hærkommandoen og FMI.

Vi kan tilbyde gode muligheder for sidemandsoplæring, idet du kommer til at arbejde tæt sammen med faggruppens mest erfarne sagsbehandlere. Endvidere vægtes kompetenceudvikling højt i 2. Kapacitetsafdeling.
Du skal i praksis også fungere som faggruppens næstkommanderende.
Tjenesterejser og merarbejde vil forekomme, men du vil have stor indflydelse på din egen arbejdstid, og dermed også hvornår optjent merarbejde afspadseres – ligesom det i perioder vil være muligt at arbejde hjemmefra.

Om dig
Vi forestiller os, at du interesserer dig for, har viden om og erfaring med soldatens håndvåben, udrustning og materiel, men gerne også maskingeværer, granatkaster og panserværn. Det er ikke et krav, at du er omskolet til alle våbentyperne. Har du viljen til at lære, sørger vi for din udvikling.
Jobbet peger på en person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet og selvstændighed. Og hvis du tilmed er nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og faggruppens udviklingsfokus.

Vi forventer ikke, at du er en erfaren sagsbehandler, men det er vigtigt for dit velbefindende i jobbet, at du kan formulere dig på skrift.

Du er kaptajn eller premierløjtnant, der allerede er optaget på Føringskursus, og dermed inden for en overskuelig tidshorisont kan udnævnes til kaptajn. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Faggruppe Kamp, major Steen Lykke Laursen på telefon 20 20 21 17 eller via e-mail: DAR-2A-302A@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 28. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1. november 2021, men gerne tidligere.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent