Fortsæt til indhold

Procesorienteret platforms- og kursusadministratorer til kursusteamet ved Koncernfælles Kursusadministration under Forsvarsakademiet


Procesorienteret platforms- og kursusadministratorer til kursusteamet ved Koncernfælles Kursusadministration under Forsvarsakademiet

Brænder du for god service, platformsadministration og smarte digitale processer?

Nøgleordene til denne stilling er; Plan2Learn, LEAN og shared service. Er du samtidig en teamplayer, der elsker service og IT, er du tæt på en plads på holdet. Lyder det som noget for dig, så skal du sende din motiveret ansøgning via linket – Vi holder samtaler løbende

Om os
Vi er en nyskabende enhed, der igennem de sidste 2 år har samlet al administrativ understøttelse af kurser og efteruddannelse i Forsvarsministeriets koncern. Vi er samtidig i gang med at udvikle og implementere en intuitiv, digital, ensartet og tilgængelig platform – ’Min Uddannelse’, i balancen mellem at udnytte de eksisterende løsninger og tænke ud af boksen. Den administrative del af platformen hedder Plan2Learn.

Enheden er organiseret i et kursusteam, et udviklingsteam samt en support- og datamanager. Vi har fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, god service, motivation samt godt humør. Kulturen er åben, og der er dialog og samarbejde på tværs af vores teams. Alle kan lære af hinanden, og er interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl er ikke tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting – så længe vi blot lærer af dem.

Du kan finde mere info her https://fak.dk/da/uddannelse/koncernfalles-kursusadministration/
Om stillingen
De administrative processer vil ændre sig i den nærmeste fremtid, fordi vi er i gang med at implementere den nye kursusplatform. Løsningerne som vi udvikler, ligger ofte langt fra den måde, vi gør tingene på i dag. Derfor vil den rette kollega til stillingen trives med forandringer og nytænkning i samarbejder på tværs. Implementering af den nye platform, vil ske trinvist i løbet af efteråret 2021.

Den primære opgave i stillingen vil være kursusadministration på vores nye platform Min Uddannelse (Plan2Learn). Du vil også få muligheden for at indgå i projektgrupper, der arbejder med forskellige delopgaver i vores administrative processer.

I jobbet har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for administration, Lean, shared service, nytænkning på området samt udvikling af processer, i en stor og alsidig koncern.
Om dig
Vi leder efter en dygtig kollega, der måske har erfaring med at arbejde i Plan2Learn eller andre moderne kursusplatforme. Vi er lige begyndt at anvende systemet, og håber derfor, at du kan bidrage positivt med at implementere platformen som superadministrator. Hvis du ikke har forudgående kendskab til Plan2Learn, vil vi sørge for en grundig oplæring.
Du skal være fremragende til kundeservice, have en empatisk sans og ikke mindst forstå vores forretningsprocesser samt vores kunder som spænder vidt fra at være vores soldater, kursusledere, chefer og alle vores kollegaer i både Forsvaret og styrelserne.

I den nuværende fase af implementeringen arbejder i 2 forskellige systemer, SAP/R3 Arrangementsstyring og Plan2Learn, hvilket vil kræve IT-flair, tålmodighed og overblik. Vi er naturligvis klar til at give dig en god oplæring de mange processer.

Teamet arbejder med shared service og visuel styring af opgaver på tavler, så det er en fordel, hvis du har erfaring med LEAN, og kan se gevinsten ved at arbejde efter disse principper – herunder at arbejde med fællesskab om opgavehåndtering.

Vi forventer du har en kontoruddannelse, gerne med speciale i offentlig administration eller lignende.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.504,00 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Vi afholder samtaler løbende, og ansættelse er snarest muligt eller senest 1. november 2021.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af kursusteamet i Koncernfælles Kursusadministration chefsergent Gitte M. Olesen, på telefon nr. 7281 7191.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Anette Sveidahl på telefon nr. 7281 9125

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link senest d. 28. september 2021.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent