Fortsæt til indhold

Logistikofficer ved I/GHR (GENOPSLAG)


Logistikofficer i I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Vil du være med til at gøre en forskel for soldaterne i Danmarks bedste kampbataljon, så har du muligheden for at arbejde med operativ logistik som logistikofficer ved I/PNINFBTN/GHR og allerede nu lægge skinnerne til dit kandidatur som underafdelingschef.
Om os
I/GHR udgør kernen i Danmarks bidrag til NATO Readiness Initiative i 2022. Du vil få en stor del af ansvaret for den daglige logistiske planlægning og udførelse.

Du bidrager til den taktiske opgaveløsning under indsættelser – og du er omdrejningspunktet for den daglige logistiske drift ved bataljonen.

I Panserinfanteribataljon er en af hærens professionelle kampbataljoner under 1. Brigade og er den stående infanteribataljon ved Gardehusarregimentet.

Bataljonen består af den operative stab, en uddannelsessektion (S7), 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet.

Bataljonen er en erfaren enhed, som de seneste år har været gennem flere beredskaber og indsættelser. Vi skal på beredskab igen i 2022, hvor der bl.a. indgår fire kampunderafdelinger, heraf to fra Baltikum, og en del øvrige danske NRI bidrag, som tilknyttes bataljonen.

Der bliver masser at lave, og din taktiske og operative forståelse vil blive udfordret og udviklet på daglig basis.

Vores ambition er at holde et fagligt højt niveau, og der prioriteres en god balance mellem arbejde og privatliv. Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at bidrage til opgaveløsningen indenfor deres ansvarsområder.

Derfor leder vi efter en flittig holdspiller, som sætter en ære i at skabe de bedste forudsætninger for vores soldater og kan understøtte vores vision om, at I/GHR er en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne og dermed det foretrukne valg, når der skal peges på en professionel enhed og samarbejdspartner til indsættelse.
Om stillingen
Som logistikofficer støtter du op om logistiksektionens opgaveløsning og vil samtidig have ansvaret for selvstændige sagsbehandlingsopgaver, som eksempelvis bidrag til nationale og internationale operationer.

Dine arbejdsopgaver:
- Daglig koordination af logistiske (udfordringer) med UAFD, FVT, FMI, BDE, HKO.
- Fortsat udvikling af brigadens og bataljonens LOG-koncept.
- Logistikuddannelse i bataljonen.
- Sparring med bataljonschefen og underafdelingschefer i f.t. logistiske emner.
- Tilsikre at bataljonen har de faglige/logistiske uddannelser, der er behov for.
- Deltage i operativ planlægning.

Stillingerne kræver solid operativ forståelse og godt samarbejde med både foresatte, kollegaer og enhederne og vil give dig en stor fordel, såfremt du på sigt har ambitioner om at blive CH/STKMP eller søger en anden chefstilling.

Vi arbejder som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, men der er også en del øvelsesaktiviteter i både ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er vurderet egnet til at indgå på eller i gang med Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Er du senior- eller chefsergent er der mulighed for udnævnelse til kaptajn via late entry. Udnævnelsen beror på en konkret og individuel vurdering jf. FKOVEJL H. 400-1, dog er det som hovedregel et krav at man har gennemført følgende: Militær akademiuddannelse, Føringskursus, Kurs 1.1, 1.2 og 2 samt minimum 8 års varieret tjenesteerfaring som seniorsergent.

Du har solid forståelse for den operative virksomhed på bataljons- og underafdelingsniveauet, bred erfaring med uddannelse af hærens enheder og har eventuelt tidligere erfaring fra en bataljons- eller brigadestab.

Det er en fordel, såfremt du har erfaring fra underafdelingsniveau eller lignende med operativ logistik og drift, som eksempelvis chef eller næstkommanderende. Du har været udsendt i internationale operationer og har eventuelt erfaringer med at samarbejde med allierede enheder.

Som person er du selvstændig og initiativrig. Du er løsningsorienteret og har samtidig forståelse for, at bataljonen løser opgaver og indgår i en større sammenhæng.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef major Jimmi Holst på mail ghr-1b-stch@fiin.dk eller på telefon 41 31 71 61.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent