Fortsæt til indhold

Kompagnichef til Unmanned Aerial System kompagniet ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljonen


Kompagnichef til Unmanned Aerial System kompagniet ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljonen

Kan du se dig selv som den styrende del af kompagniledelsen i Hærens dronekapacitet, der er blandt de første, som indsættes i kamp og de sidste, der forlader kampen?
Har du, hvad der skal til, for at kunne føre en afgørende og eftertragtet indhentningskapacitet? Har du lyst til at tage del i en enhed med et bredt spænd af både nye og erfarne kolleger, et solidt sammenhold og et unikt speciale?

Så er det måske dig vi søger til stillingen som kompagnichef for Unmanned Aerial System kompagniet.
Om os
Unmanned Aerial System kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet og er garnisoneret i Varde. Kompagniet er en professionel enhed i rammen af 1 Brigade, som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Unmanned Aerial System kompagniet kernevirke består i at udføre luftopklaring og overvågning over alt på kamppladsen, også i dybden, med henblik på at kunne indhente et løbende taktisk efterretningsbillede til brug for brigadechefens beslutningsgrundlag. Dertil kan UAS bistå med målopklaring og ildledningsopgaver.

Kompagniet består for nuværende af to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling. Inden forligsperiodens udløb i 2023 vil kompagniet blive kapacitetsudvidet med et Taktisk Unmanned Aerial System, som vil fordoble enhedens organisation.
Om stillingen
Du vil som kompagnichef indgå i et stærkt Command Team med kompagnibefalingsmanden som din nærmeste sparingspartner. Din rolle som chef består operativt i, at kunne indsætte kompagniets indhentningskapaciteter og kunne rådgive bataljonschefen i føringen af disse.

I garnisonen er hverdagen travl og meget foranderlig. Din tilgang til stillingen bør være pragmatisk, fremsynet og løsningsorienteret. Du skal være god til styring og planlægning samt have flair for at finde løsninger, selv når rammerne ikke lige lægger op til det. Forandringsledelse og en høj grad af parathed påkræves i stillingen.

Du skal være empatisk i din ledelsesstil og have en klar kommunikation samt være god til at sælge budskaber.

Som chef har du ansvaret for den daglige drift, økonomi, materiel og personellet. Dertil har du ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og gennemføre kompagniets uddannelses- og øvelsesaktiviteter. I takt at med at kompagniets specialer udvikles, vil du deltage aktivt i udviklingen af doktrin, teknologi og organisation. Du vil spille en aktiv rolle i indføringen af Hærens nye taktiske UAS.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE.

Du er en engageret og erfaren officer, der har energi og lyst til at indgå i Unmanned Aerial System kompagniet. Erfaring med taktisk efterretningstjeneste og arbejdet med efterretningsindhentningsmidler er ønskeligt.

Som enhed tager vi ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden i kompagniet. Derfor forventer vi, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige og mangeartede. Da vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det vi har, skal du kunne prioritere opgaver og være selvstændig i dine opgaveløsninger.

I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af specialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle samt sikre en spændende, alsidig og udviklende arbejdsplads og hverdag for kompagniets medarbejdere.

Det vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS, og kan indleve dig i enhedens kerneværdier. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast sted er i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL John Steemann Adamsen på telefon 41 32 04 03 eller via mail (EFR-1B-CH).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er d. 27. september 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat snarest og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder. I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse samt pendlere, har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia
Enemark,piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.Bataljonen tilhører 1. brigade og har 270 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent