Fortsæt til indhold

Våben- og intendanturmekaniker til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon i Aalborg


Våben- og intendanturmekaniker til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Er du konstabel med en faglig baggrund, og vil du indgå i en professionel enhed.
Om os
Vi er en del af 1. logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade.

Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat, kendetegnet ved en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og høj faglig dygtighed.

”2. Sanitetskompagni lever under mottoet: Soldiers saving soldiers”

2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et højt aktivitetsniveau.

Vi brænder for det vi laver og det smitter af.

Kompagniet består af lige under 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en af Hærens absolut største enheder.

Kompagniet er et fuldt operativt kompagni, der leverer sanitetsstøtte til hele brigaden. Desuden uddanner vi sanitetsdelinger til stabskompagnierne.

Vi prioriterer Faglighed, Samarbejde og Fleksibilitet blandt vores medarbejdere og i vores arbejde.

Vedligeholdelsesgruppen består af en sektionsfører, som også er fagligt uddannet, fem motormekanikere og en elektronikmekaniker foruden denne stilling som V/I MEK.
Om stillingen
Dine primære opgaver som våben og intendanturmekaniker (V/I MEK) vil være:
- Diagnosticere, reparere og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.
- Støtte kompagniets enheder i forbindelse med vedligeholdelse og uddannelse, herunder råd og vejledning
- Diagnosticere, reparere og gennemfører eftersyn på 1. Sanitetskompagnis materiel efter gruppeførerens anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet på kamppladsen.
- Foretage brugereftersyn på udleverede våben og materiel herunder optælling/mønstring.
- Foretager/gennemfører nødreparation af materiel og køretøjer i situationer, hvor normale procedurer ikke kan bringes til anvendelse.
- Indgår som kører og/eller reservekører og løser pålagte opgaver i rammen af gruppen efter gruppeføreren el. delingsførerens direktiv.
- Under øvelser fungere som kører eller vognkommandør på vedligeholdelsessektionens køretøjer.
- Bemander og betjener endvidere evt. køretøjsmonteret våben.
- Foruden den faglige del af stillingen er der også taktisk uddannelse herunder køreruddannelse og CBRNMD virke.
- Deltager på skydeperioder som faglig kapacitet til kontrol af enhedens våbensystemer.

Henset til kompagniets operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons og feltforhold.

Om dig
Du har færdiggjort en uddannelse indenfor jern og metal (eksempelvis: maskinarbejder, værktøjsmager, kleinsmed).

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning.

Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.

Det er ønskeligt at du som minimum er udnævnt konstabel.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E.

Det er ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Thomas Nedergaard tlf. 41 71 04 04.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent