Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler til fagområde skydning


Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler til fagområde skydning

Brænder du for skydeuddannelse. Bliver du motiveret af at arbejde med frivillige i Hjemmeværnet, og har du en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver?
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution for udvikling og uddannelse af Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi betragter os selv som ret langt fremme på det pædagogiske område inden for læring, refleksion og tilbagemelding, og vi anvender de nyeste teknologier til blended learning.

Vi lægger stor vægt på medarbejdertrivsel og -udvikling, og der er gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med kollegerne.

Hjemmeværnsskolen ligger i Nymindegab, her er skolens ledelse forankret og støttes af en planlægningssektion og en driftssektion, der blandt andet understøtter Uddannelsessektionen med bestillinger og reservationer, så en stor del af de administrative opgaver er flyttet fra sagsbehandleren. Hertil kommer tre uddannelsescentre i henholdsvis Skive, Søgård og Vordingborg samt Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn ved Nyborg.

Vi har meget gode fysiske arbejdsforhold og en afslappet omgangstone, hvilket skaber en god ramme for alle medarbejdere og kursister.
Om stillingen
I dit daglige virke refererer du til chefen for Uddannelsessektionen, som er major. Uddannelsessektionen i Nymindegab, som du bliver en del af, består af en major, tre kaptajner og en civil. Sektionen har ansvaret for cirka 70 kurser om året.

Du vil som sagsbehandler primært få til opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere alle Hjemmeværnsskolens skydeuddannelser, der dækker såvel grundlæggende som videregående skydeuddannelser. Til den praktiske udførelse er der en solid og faglig stærk frivillig organisation af specialister, der brænder for at hjælpe dig til de bedst mulige resultater. Derudover vil du være skolens ekspert på alt inden for skydeområdet, hvorfor der også vil være en del sagsbehandling forbundet med stillingen.

Du får i sektionen ansvaret for at planlægge din egen tid, skabe relationer og arbejde med de frivillige skydelærere og linjeledere. Der er i perioder meget travlt, og du forventes at være fleksibel med hensyn til at kunne være til stede under kursusvirksomhed, hvor kurserne ofte kører til kl. 21.00 og i cirka syv weekender om året.

Der er gode muligheder for kurser og efteruddannelse, der kan fremme dit virke i stillingen, det gælder både interne og eksterne kurser.
Om dig
Du seniorsergent eller moden oversergent, der er indstillet på at indgå en udviklingskontrakt.

Selvstændighed, indlevelsesevne og forståelse for at frivillig indsats adskiller sig i tid og rum fra det, du er vant til i forsvarets faste enheder.

Du skal have en stor faglig interesse for skydning samt have lyst til at udvikle dig inden for disse områder. Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring inden for området skydeuddannelse fra operativ tjeneste eller sagsbehandling.

Vi forventer, at du har kendskab til forsvarets IT-systemer og programmer, herunder WORKZONE og SAP.

Det forventes, at du er uddannet på følgende våben: Pistol, GV M/95 familien, LMG M/62 og gerne M/60 E2 og 40mm granatkaster.

Du er professionel, fleksibel og positiv også i travle perioder.

Du forstår at administrere frihed under ansvar, egen planlægning og overholde deadlines.
Vi forventer, at du er korrekt i din fremtoning og fremstår som det gode eksempel.

Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nymindegab.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen Major Søren Glargaard Rich på telefon 20 68 33 22.

Hvis du er nysgerrig efter- eller i tvivl om, hvad Hjemmeværnsskolen er, er du velkommen til at komme og besøge os ganske uforpligtende, du skriver blot til HVS-U-CHUD@mil.dk og aftaler et tidspunkt for møde.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 17. oktober 2021 og ansættelsessamtaler holdes løbende og forventes afsluttet i uge 43.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent