Fortsæt til indhold

Faglærer ved S7 Værnsfælles CBRN i Skive


Faglærer ved S7 Værnsfælles CBRN i Skive

Er du oversergent og brænder du for uddannelse, uddannelsesplanlægning og undervisning.

Har du gode evner som instruktør og lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde.

Befinder du dig godt i en dagligdag med mange forskellige typer af opgaver, som du skal løse i samarbejde med dybt engagerede og fagligt kompetente kolleger.

Er du god til at samarbejde men kan samtidig arbejde selvstændigt og trives med en uformel omgangstone.
Om os
S7 Værnsfælles CBRN er Hærens kompetencecenter indenfor CBRN området og er underlagt 3 CBRN & konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet.

Vi gennemfører centraliserede uddannelser/kurser inden for det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) forsvar, herunder også træning med skarpe kampstoffer (Live Agents).

Sektionens medarbejdere er alle – eller på vej til at blive - dedikerede CBRN-specialister inden for CBRN-tjenesten og betragtes som Forsvarets eksperter inden for CBRN.

Vi bidrager til udvikling af Forsvarets CBRN-doktrin, organisation, materieludvikling, samt uddannelsesgrundlag indenfor CBRN området.

Vi er en moderne fremtidsorienteret arbejdsplads kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en varieret hverdag, med vekslende opgaver.

Vores fokus er et højt fagligt niveau, god trivsel internt i sektionen og et godt forhold til eksterne samarbejdspartnere.

S7 Værnsfælles CBRN er også kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og et tæt samarbejde på tværs af opgaverne.

Da det er vigtigt med fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, lægger vi meget vægt på at der er gode muligheder for personlig fordybelse, kompetenceudvikling og videreuddannelse i form af nationale og internationale kurser og uddannelser.

Om stillingen
Du vil skulle bidrage til udviklingen af uddannelsesområdet indenfor værnsfælles CBRN-forsvar, samt sektionens kursusvirksomhed generelt.

Du vil ud fra dine kvalifikationer og ønsker blive ansvarlig for planlægning, koordinering samt evaluering af et flere af S7 Værnfælles CBRN kurser.

Du vil sammen med sektionens øvrige sagsbehandlere indenfor uddannelsesområdet skulle levere sektionens bidrag til uddannelsesgrundlaget indenfor CBRN-forsvar, herunder bl.a. uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.
Ydermere vil du også skulle byde ind med din viden og erfaring og indgå i sagsbehandling/udvikling af uddannelser og doktriner inden for CBRN forsvar.

Derudover skal du samtidig være forberedt på at støtte bredt i f.t. opgaverne i såvel S7, som i 3 CBRN og Konstruktionsbataljon.
Om dig
Vi ser gerne, at du er oversergent, men er du en erfaren sergent med den rette profil, kan du komme i betragtning til stillingen.

I så fald vil vi lave en udviklingskontrakt med dig, hvor du afhængigt af om du har gennemført videreuddannelsestrin I for mellemledere, vil skulle gennemføre føreruddannelse I og II for mellemledere ved Ingeniørtropperne, kørerassistentuddannelse, samt uddannelse til skydeleder og faglærer.

Du er en dygtig og motiverende underviser, du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt og du kan opstille klare budskaber.

Du er bredt uddannet indenfor CBRN-området, men dette er ikke afgørende, bare du er motiveret til at deltage i de relevante kurser.

Du skal være klar til at arbejde i en sektion med mange arbejdsopgaver, som vil kræve at du har en høj grad af ansvarsfølelse og helhedsforståelse.

Du skal også kunne opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere indenfor det værnsfælles CBRN område i den øvrige del af Forsvaret, herunder også Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Michael Aakjær på telefon 72 82 53 31

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.09.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent