Fortsæt til indhold

OPERATIV STABSOFFICER TIL II JDR I HOLSTEBRO


OPERATIVT STABSOFFICER TIL II JDR I HOLSTEBRO

Kan du også bedst lide at angribe i tyngdeaksen? Har du viljen og evnerne til skabe værdi for bataljonens kompagnier i dagligdagen? Og har du nogle solide operative kompetencer – det kan fx være operations-, logistik-, efterretnings- eller ingeniørkompetencer – der kan bringes i spil i Hærens skarpeste ende? Hvis du kan sige ja til alle tre, så er du helt sikkert en kandidat som stabsofficer ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (II JDR).
Om os
II JDR er indtrådt NATO beredskab fra 1. maj 2021. Det betyder, at Hæren kigger på II JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning. Samtidig uddanner vi enheder, der fra 2022 skal udsendes til Kosovo, Estland og muligvis Irak.

Bataljonen består af en stab (hvor du kommer til at være), et stabskompagni og to infanterikompagnier.

Staben, hvor jeg er chef, består af en administrationssektion (S1), en efterretningssektion (S2), en operationssektion (S3) og en logistiksektion (S4).

Dine kompetencer ville kunne blive bragt i spil i både S2, S3 og S4. I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når vi angriber ud over udgangslinjen.

Som stabschef er loyalitet, arbejdsglæde og lysten til at gøre sig umage vigtigt for mig.

I de fleste stillingsopslag ville der her stå noget a la ”attraktiv arbejdsplads”, ”uformel omgangstone” og ”gensidig respekt” - Ved du hvad? Hvis du ringer eller skriver til KN Søren Behrndtz (tlf. 72 82 34 12 el. JDR-2B-S40A), så vil han gerne give dig nogle perspektiver på II JDR som arbejdsplads.
Om stillingen
Stabsofficeren ved II JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Det betyder, at dine opgaver i dagligdagen vil være meget varierende.

Nogle konkrete opgaver i den daglige drift kan være at planlægge øvelser for bataljonen, udfærdige scenarier til fx føringsuddannelse, kompetenceudvikle bataljonens specialister, men i vis omfang også ad hoc opgaver, som du både får lov til at planlægge og udføre.

Forventningerne på kort sigt er, at 2021 er et forholdsvist aktivt beredskabsår for staben, hvorimod 2022, indsættelsessåret, forventes at blive væsentlig mindre øvelsespræget. I perioden ville du skulle kunne deltage i både nationale og internationale aktiviteter.

Samlet set kræver stilingen en stor grad af selvstændighed. Der vil være mulighed for faglig fordybelse og udvikling, hvilket er nødvendigt, da du vil blive bataljonens specialist på visse dele af dit speciale.

I kombinationen af de daglige opgaver og opgaverne på bataljonens føringsinstallationer lover jeg, at du vil blive både udfordret og udviklet. Stillingen vil uden tvivl på sigt styrke din helhedsorientering, analytiske evner og din faglighed inden for operationer; rød såvel som blå. Jeg tilbyder hertil fleksible arbejdstider samt tid til oplæring og rutinering.
Om dig
Du er uddannet kaptajn.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vigtigst af alt er dog, hvilke kompetencer, du bringer med ind i jobbet. Jeg forventer, at du:
• Har erfaring fra underafdelingsniveauet. Det behøver ikke at være et infanterikompagni, men det et vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne. Både i dagligdagen og i krig.
• Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne.
• Har modet og lysten til operationer.
• Har gode analytiske evner, tør tænke nyt og en god taktisk faglighed, som du kan bringe i spil.
• Gerne vil være specialist, svær at undvære og dyr at erstatte. Det kræver tid i samme funktion

Inden du sætter pen til papir, så er du meget velkommen til at ringe til mig eller bataljonschefen for en uformel snak om, hvordan du evt. kan være den helt rigtige kandidat og hvilke karrieremuligheder det giver at have forrettet tjeneste hos os.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef Christen Starnov på tlf.20725756 eller via mail: JDR-2B-STCH@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfrist er 19 september 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 37 og efterfølgende uge 38 .
Stillingen ønskes besat den 01 november 2021 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent