Fortsæt til indhold

Seniorsergent materieladministrationsbefalingsmand til depotet (Genopslag)


Seniorsergent materieladministrationsbefalingsmand til depotet (Genopslag)

Vi søger en seniorsergent eller oversergent, der vil arbejde i et operativt logistisk miljø, og som vil sætte kursen for vores depot. Du bliver det faglige omdrejningspunkt på depotet med ansvar for den daglige drift.
Du har nu chancen for at blive en vigtig del af 3. Nationale Støtteelement (3 NSE). En enhed med et højt aktivitetsniveau både nationalt og internationalt.
Om os
Logistik i et operativt miljø med en aktiv hverdag og kompetenceudvikling er nogle af nøgleordene der beskriver 4. Nationale Støtte Bataljon (4 NSBTN). Bataljonen er en del af Trænregimentet med beliggenhed på Vordingborg kaserne. 4 NSBTN består af fem Nationale Støtteelementer (NSE), der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen indgår i hærens beredskaber og uddanner ligeledes enheder til internationale operationer. Bataljonens alsidighed i sammensætningen, og mange specialistfunktioner betyder forskellige individuelle udfordringer/kompetencer for den enkelte medarbejder.

3 NSE er et stående NSE, der er hjemvendt fra mission (OIR/RS/EFP) i 2020. Vi er derfor i opbygningsfasen for at kunne varetage beredskab i 2022 (NRI) samt stille grundstammen til INTOPS 2023. Opbygningsfasen betyder for dig, at du vil være med fra start sammen med dine nye kollegaer, og at der samtidig vil være gode muligheder for kompetenceløft indenfor din funktion sammenholdt med egne ønsker. 3 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

3 NSE arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner. Kerneopgaverne ligger indenfor depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover administration, lokalindkøb, økonomi samt controlling af andre indsatte enheder.
Om stillingen
Som materieladministrationsbefalingsmand(MADBM) vil du blive en af 3 NSE’s specialister inden for depotvirksomhed. Depotet er på mange måder hjertet i et NSE, derfor vil du som fører få en utroligt vigtig rolle både internt i NSE og eksternt til vores kunder og samarbejdspartnere.

MADBM har ansvaret for den daglige drift på depotet, og du bliver fører for otte medarbejdere i konstabel- og befalingsmandsgruppen.

Du vil være den i enheden, der løbende tilsikrer, at processerne for modtagelse, oplægning og udlevering af materiel på depotet bliver overholdt. Du vil få et bredt og indgående kendskab til andre dele af tjenesten i forsyningsdelingen og NSE som helhed. Du bliver ligeledes bindeleddet mellem udsendte enheder og den hjemlige struktur indenfor genforsyning af materiel.

For stillingen gælder, at du ligeledes vil skulle varetage opgaver som instruktør og planlægge uddannelse af medarbejderne i NSE’et indenfor områder som f.eks. alm. militær uddannelse og depottjeneste. Du skal være klar til både at støtte enheder i bataljonen og det øvrige forsvar, hvorfor din hverdag vil bestå af mange forskellige opgaver/udfordringer. Dette vil også give dig muligheden for at påvirke din egen kompetence udvikling.
Om dig
3 NSE søger kandidater med den rette personlige profil, hvorfor din nuværende uddannelse og baggrund spiller en mindre rolle. For den rette kandidat, sørger vi for en uddannelsesplan, som vil udvikle dig, således at du opnår succes i stillingen og god mulighed for at udvikle dig som leder.

Du er en dedikeret og handlekraftig seniorsergent eller oversergent, der er klar til udnævnelse og har haft mindst 4 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent.

Du kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af faglig stolthed samt sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar.

Du trives i en dynamisk enhed, med en uformel omgangstone.

Du er holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert i både skrift og tale.

Du er imødekommende, fleksibel og løsningsorienteret, da vi som NSE håndterer mange forskelligartede opgaver.

Du ønsker en specialist uddannelse inden for operativ logistik.

Du ser INTOPS som en naturlig del af din ansættelse i forsvaret.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra internationale missioner, men ikke nødvendigvis inden for logistik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for 3 NSE, kaptajn Nicky Bardrum Haagensen på tlf. 72 83 74 81 / 25 14 84 46. TRR-4B-300A@MIL.DK
eller NSE-befalingsmand seniorsergent Søren Aarslew-Jensen på tlf. 41 72 92 27.
TRR-4B-301A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag i linket i højre side.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2021

Indrykningsdato

07.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent